Paparan       

363

rekod kursus
# Nama Kursus Tarikh Status
151 Kursus Pengukuhan Pasukan [ Siri 4/2023 ] 10/07/2023 - 13/07/2023
Buka
152 Analyzing and Visualizing Data Using Excel [ Siri 2/2023 ] 10/07/2023 - 12/07/2023
Buka
153 KURSUS TEKNOLOGI PELAYARAN DAN PERALATAN NAVIGASI SIRI 1 (UPSKILLING-GS) [ Siri 1/2023 ] 10/07/2023 - 12/07/2023
Buka
154 Kursus Pengurusan Stor [ Siri 2/2023 ] 05/07/2023 - 06/07/2023
Buka
155 "Human Resource Champion": Pengurusan Gaji, Elaun dan Kemudahan [ Siri 2/2023 ] 04/07/2023 - 06/07/2023
Buka
156 Language Awareness for Communicative Success: Grammar Essentials [ Siri 2/2023 ] 04/07/2023 - 05/07/2023
Buka
157 Kursus Penerapan Empati Penjawat Awam [ Siri 1/2023 ] 04/07/2023 - 05/07/2023
Buka
158 Bengkel Pengurusan Buku Perkhidmatan Kerajaan [ Siri 2/2023 ] 04/07/2023 - 06/07/2023
Buka
159 Kursus Pemandu Cemerlang [ Siri 2/2023 ] 04/07/2023 - 06/07/2023
Tutup
160 PEGAWAI PEMBIMBING myGAP DAN myOrganic [ Siri 1/2023 ] 04/07/2023 - 06/07/2023
Buka
161 PENINGKATAN KEMAHIRAN PENGGUNAAN VIDEO LIVE STREAMING [ Siri 1/2023 ] 04/07/2023 - 06/07/2023
Buka
162 Kursus Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) [ Siri 1/2023 ] 04/07/2023 - 06/07/2023
Buka
163 Kursus Ekosistem Kondusif Sektor Awam: Prinsip, Prosedur dan Amalan [ Siri 2/2023 ] 04/07/2023 - 06/07/2023
Buka
164 Kursus Penyeliaan Berkesan (Asas) [ Siri 2/2023 ] 03/07/2023 - 06/07/2023
Buka
165 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) Jangka Panjang [ Siri 1/2023 ] 03/07/2023 - 31/07/2023
Buka
166 Kursus Tatacara Pengurusan Stor dalam Pengurusan Kewangan Negara [ Siri 3/2023 ] 03/07/2023 - 06/07/2023
Buka
167 Infographic Using PowerPoint [ Siri 1/2023 ] 03/07/2023 - 05/07/2023
Buka
168 Kursus Pengurusan Tanah Siri 2 [ Siri 1/2023 ] 03/07/2023 - 06/07/2023
Buka
169 KURSUS PEMINDAHAN TEKNOLOGI PEMPROSESAN PRODUK PERIKANAN BERASASKAN SURIMI (SIRI 1) (UPSKILLING-GS) [ Siri 2/2023 ] 03/07/2023 - 06/07/2023
Buka
170 Kursus Enhancing Delivery Service: English for Customer Service [ Siri 1/2023 ] 26/06/2023 - 27/06/2023
Buka
171 Kursus Leadership Plus [ Siri 2/2023 ] 21/06/2023 - 22/06/2023
Buka
172 KURSUS PENYEDIAAN MAKANAN AKUAKULTUR PERINGKAT LADANG (UPSKILLING-GS) [ Siri 1/2023 ] 20/06/2023 - 22/06/2023
Buka
173 Language Awareness for Communication Success: Basic Grammar [ Siri 3/2023 ] 20/06/2023 - 21/06/2023
Buka
174 Kursus Kecerdasan Minda Petugas Barisan Hadapan [ Siri 1/2023 ] 20/06/2023 - 22/06/2023
Buka
175 Kursus Myportfolio : Panduan Kerja Sektor Awam [ Siri 2/2023 ] 20/06/2023 - 22/06/2023
Tutup
176 Kursus Data Science for Big Data Analytics [ Siri 1/2023 ] 20/06/2023 - 23/06/2023
Buka
177 Kursus Pengurusan Perolehan Kerajaan [ Siri 1/2023 ] 20/06/2023 - 22/06/2023
Buka
178 Kursus Komunikasi Berkesan [ Siri 1/2023 ] 20/06/2023 - 22/06/2023
Buka
179 PEGAWAI AUDIT myGAP dan myOrganic [ Siri 1/2023 ] 20/06/2023 - 22/06/2023
Buka
180 Imej dan Keterampilan [ Siri 2/2023 ] 20/06/2023 - 22/06/2023
Buka