Paparan       

387

rekod kursus
# Nama Kursus Tarikh Status
61 Kursus Kreativiti di Tempat Kerja [ Siri 3/2024 ] 09/09/2024 - 11/09/2024
Buka
62 Kursus Pemerkasaan Auditee: Pengurusan Aset Alih [ Siri 1/2024 ] 09/09/2024 - 11/09/2024
Buka
63 TEKNIK PEMPEROSESAN KOPI [ Siri 1/2024 ] 09/09/2024 - 11/09/2024
Buka
64 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) - Modul IV : Penilaian Projek Dan Governan Dalam Projek [ Siri 2/2024 ] 09/09/2024 - 12/09/2024
Buka
65 KURSUS PENGOPERASIAN ARKIB DIGITAL BERITA [ Siri 1/2024 ] 08/09/2024 - 10/09/2024
Buka
66 Kursus Penulisan Dokumen Rasmi Kerajaan (Minit Mesyuarat, Kertas Kerja, Laporan) [ Siri 3/2024 ] 04/09/2024 - 05/09/2024
Buka
67 Kursus Pengurusan Kenderaan Kerajaan [ Siri 3/2024 ] 03/09/2024 - 05/09/2024
Buka
68 Kursus Kreativiti di Tempat Kerja [ Siri 3/2024 ] 03/09/2024 - 05/09/2024
Buka
69 Introduction to Behavioural Insights in Policy Making [ Siri 2/2024 ] 03/09/2024 - 04/09/2024
Buka
70 Kursus Saya Yang Menjalankan Amanah [ Siri 4/2024 ] 03/09/2024 - 04/09/2024
Buka
71 KURSUS GAMIFIKASI DALAM PENYELIAAN PERSONEL [ Siri 2/2024 ] 03/09/2024 - 05/09/2024
Buka
72 Kursus Teknologi Microrganisma Berfaedah (TEM - Bokashi dan Plant Booster) [ Siri 1/2024 ] 03/09/2024 - 05/09/2024
Buka
73 Kursus Persembahan Slaid Efektif dan Persembahan Berimpak Tinggi [ Siri 2/2024 ] 03/09/2024 - 04/09/2024
Tutup
74 Kursus The Power of Microsoft Excel (Advance) [ Siri 1/2024 ] 02/09/2024 - 05/09/2024
Buka
75 Enhancing Service Delivery Series: Effective Telephone Skills [ Siri 2/2024 ] 02/09/2024 - 03/09/2024
Buka
76 KURSUS PENYELIAAN PRODUKSI TEKNIKAL TV [ Siri 1/2024 ] 02/09/2024 - 06/09/2024
Buka
77 Kursus Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA): Prinsip, Prosedur dan Amalan [ Siri 2/2024 ] 02/09/2024 - 04/09/2024
Buka
78 Kursus Persembahan Slaid Efektif dan Berimpak Tinggi [ Siri 2/2024 ] 28/08/2024 - 29/08/2024
Tutup
79 Kursus Kemahiran Komunikasi Pengembangan Berkesan Zon Utara [ Siri 1/2024 ] 27/08/2024 - 29/08/2024
Buka
80 Kursus Pemikiran, Perancangan dan Pengurusan Strategik [ Siri 2/2024 ] 27/08/2024 - 29/08/2024
Buka
81 Kursus Pembangunan Kompetensi Pengurusan Kesuburan Tanah [ Siri 1/2024 ] 27/08/2024 - 29/08/2024
Buka
82 Kursus Analisis Kos-Faedah Kewangan (Cost Benefit Analysis) [ Siri 1/2024 ] 27/08/2024 - 29/08/2024
Buka
83 Kursus Kecemerlangan Diri [ Siri 3/2024 ] 27/08/2024 - 29/08/2024
Tutup
84 Kursus Pengurusan Kenderaan [ Siri 2/2024 ] 27/08/2024 - 29/08/2024
Buka
85 Seni Berkebun di Rumah [ Siri 2/2024 ] 27/08/2024 - 28/08/2024
Buka
86 Kursus Protokol, Etiket Sosial Dan Pengurusan Majlis [ Siri 3/2024 ] 27/08/2024 - 30/08/2024
Buka
87 Kursus Mastering Innovation through Design Thinking [ Siri 1/2024 ] 27/08/2024 - 28/08/2024
Buka
88 Kursus Pengurusan Perolehan Kerajaan [ Siri 3/2024 ] 26/08/2024 - 29/08/2024
Tutup
89 Kursus Pengurusan Aset Alih [ Siri 2/2024 ] 26/08/2024 - 29/08/2024
Tutup
90 PENGURUSAN TANAH SIRI 1 [ Siri 1/2024 ] 26/08/2024 - 29/08/2024
Buka