Paparan       

279

rekod kursus
# Nama Kursus Tarikh Status
61 Futures Thinking and Scenario Planning Workshop (Intermediate) [ Siri 2/2022 ] 06/09/2022 - 08/09/2022
Buka
62 Pengurusan Perolehan Kerajaan [ Siri 2/2022 ] 05/09/2022 - 08/09/2022
Buka
63 Kursus Penulisan Dokumen Rasmi Kerajaan (Minit Mesyuarat, Kertas Kerja, Laporan) [ Siri 2/2022 ] 05/09/2022 - 06/09/2022
Buka
64 Bahasa Mandarin Untuk Interaksi Harian [ Siri 5/2022 ] 05/09/2022 - 09/09/2022
Buka
65 Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan [ Siri 4/2022 ] 05/09/2022 - 08/09/2022
Buka
66 Kursus Sijil Pentauliahan Perolehan Kerajaan (SPPK) Kerja [ Siri 1/2022 ] 05/09/2022 - 12/09/2022
Buka
67 Seni Berkebun di Rumah [ Siri 1/2022 ] 24/08/2022 - 25/08/2022
Tutup
68 Kursus Pengurusan Kenderaan [ Siri 2/2022 ] 23/08/2022 - 25/08/2022
Buka
69 Asas Perakaunan Akruan [ Siri 1/2022 ] 23/08/2022 - 25/08/2022
Buka
70 Kursus Pengurusan Stor [ Siri 3/2022 ] 23/08/2022 - 25/08/2022
Buka
71 Bahasa Mandarin Untuk Pegawai Eksekutif [ Siri 3/2022 ] 23/08/2022 - 25/08/2022
Buka
72 Kursus MyPortfolio [ Siri 3/2022 ] 23/08/2022 - 25/08/2022
Buka
73 Kursus Change Management [ Siri 2/2022 ] 23/08/2022 - 25/08/2022
Buka
74 Kursus ePerolehan [ Siri 1/2022 ] 23/08/2022 - 25/08/2022
Buka
75 Berfikir di Luar Kotak [ Siri 2/2022 ] 23/08/2022 - 25/08/2022
Buka
76 Kursus Masterclass in Public Policy Making [ Siri 1/2022 ] 22/08/2022 - 26/08/2022
Buka
77 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) - Modul II : Perancangan Projek [ Siri 2/2022 ] 22/08/2022 - 26/08/2022
Buka
78 Kursus Etika Kerja: Gamifikasi [ Siri 3/2022 ] 22/08/2022 - 23/08/2022
Buka
79 MANDATORI AOD : PENGURUSAN TANAH SIRI 2 [ Siri 2/2022 ] 22/08/2022 - 25/08/2022
Buka
80 Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan [ Siri 2/2022 ] 22/08/2022 - 23/08/2022
Buka
81 MICROSOFT POWERPOINT (ADVANCE) [ Siri 1/2022 ] 22/08/2022 - 25/08/2022
Buka
82 DIAGNOSTIK DAN KAWALAN PENYAKIT SERTA PEROSAK TANAMAN PADI [ Siri 1/2022 ] 16/08/2022 - 18/08/2022
Buka
83 Kursus Pengurusan Pelanggan [ Siri 2/2022 ] 16/08/2022 - 18/08/2022
Buka
84 Kursus Pengurusan Pelanggan [ Siri 2/2022 ] 16/08/2022 - 17/08/2022
Buka
85 Kursus Innovation: Do You Want to be Creative? [ Siri 1/2022 ] 16/08/2022 - 17/08/2022
Buka
86 Kursus Integriti dan Tadbir Urus Terbaik dalam Pengurusan Kewangan Kerajaan [ Siri 1/2022 ] 16/08/2022 - 17/08/2022
Buka
87 Komunikasi Berkesan [ Siri 2/2022 ] 16/08/2022 - 18/08/2022
Buka
88 RBTCS: Infographic Using Powerpoint [ Siri 1/2022 ] 16/08/2022 - 18/08/2022
Buka
89 Kursus Penyeliaan Berkesan (Asas) [ Siri 3/2022 ] 15/08/2022 - 18/08/2022
Buka
90 Kursus Pengukuhan Pasukan [ Siri 3/2022 ] 15/08/2022 - 18/08/2022
Buka