Paparan       

428

rekod kursus
# Nama Kursus Tarikh Status
121 Kursus Human Resource Champions: Pengurusan Tatatertib [ Siri 1/2024 ] 29/07/2024 - 31/07/2024
Buka
122 Kursus Pemikiran Kreatif [ Siri 2/2024 ] 29/07/2024 - 31/07/2024
Buka
123 Kursus Pengurusan Tanah Persekutuan Di Negeri Sabah [ Siri 1/2024 ] 24/07/2024 - 25/07/2024
Buka
124 Kursus Malaysia MADANI Perkhidmatan Awam [ Siri 4/2024 ] 24/07/2024 - 25/07/2024
Buka
125 Komunikasi Berkesan [ Siri 2/2024 ] 23/07/2024 - 25/07/2024
Buka
126 Kursus Analisis Penyata Kewangan [ Siri 2/2024 ] 23/07/2024 - 25/07/2024
Buka
127 PEMBIMBING myOrganic SUBSEKTOR TANAMAN MAKANAN [ Siri 1/2024 ] 23/07/2024 - 25/07/2024
Buka
128 Kursus Pakej Teknologi Tanaman Durian [ Siri 1/2024 ] 23/07/2024 - 25/07/2024
Buka
129 Kursus Saya Yang Menjalankan Amanah [ Siri 3/2024 ] 23/07/2024 - 24/07/2024
Buka
130 Kursus Chat GPT [ Siri 1/2024 ] 23/07/2024 - 24/07/2024
Buka
131 Kursus Pengurusan Perancangan Perniagaan Mengikut Tanaman Berfokus [ Siri 1/2024 ] 23/07/2024 - 25/07/2024
Buka
132 KURSUS ART DIRECTION [ Siri 2/2024 ] 22/07/2024 - 26/07/2024
Buka
133 KURSUS PENGOPERASIAN SISTEM SIARAYA [ Siri 1/2024 ] 22/07/2024 - 26/07/2024
Buka
134 Kursus Kreativiti di Tempat Kerja [ Siri 1/2024 ] 22/07/2024 - 24/07/2024
Buka
135 KURSUS MOJO REMOTE PRODUCTION SYSTEM FOR NEWS [ Siri 1/2024 ] 22/07/2024 - 24/07/2024
Buka
136 Kursus Penyediaan Spesifikasi dan Skema Pemarkahan Sebut Harga/ Tender [ Siri 1/2024 ] 22/07/2024 - 23/07/2024
Buka
137 KURSUS PENGURUSAN PENTERNAKAN PUYUH (UPSKILLING-GS) [ Siri 1/2024 ] 17/07/2024 - 18/07/2024
Tutup
138 Kursus Sistem Pengurusan Aset Alih Kerajaan (SPAA 3.1) SPA [ Siri 1/2024 ] 17/07/2024 - 18/07/2024
Buka
139 Kursus Pengurusan Aset Alih [ Siri 2/2024 ] 16/07/2024 - 17/07/2024
Buka
140 KURSUS BAHASA MANDARIN UNTUK INTERAKSI HARIAN [ Siri 1/2024 ] 16/07/2024 - 18/07/2024
Buka
141 Kursus Change Management [ Siri 2/2024 ] 16/07/2024 - 18/07/2024
Buka
142 Bengkel Pengurusan Buku Perkhidmatan Kerajaan [ Siri 2/2024 ] 16/07/2024 - 18/07/2024
Buka
143 Kursus Fundamentals of Enterprise Architecture [ Siri 2/2024 ] 16/07/2024 - 18/07/2024
Buka
144 Kursus Ekosistem Kondusif Sektor Awam: Prinsip, Prosedur dan Amalan [ Siri 2/2024 ] 16/07/2024 - 18/07/2024
Buka
145 BENGKEL PENYEDIAAN GARIS PANDUAN/ GAHP PENTERNAKAN ARNAB PEDAGING (TERBUKA) [ Siri 1/2024 ] 16/07/2024 - 17/07/2024
Tutup
146 Kursus Etika Kerja : Gamifikasi [ Siri 1/2024 ] 16/07/2024 - 17/07/2024
Buka
147 Bahasa Mandarin Intensif [ Siri 2/2024 ] 16/07/2024 - 18/07/2024
Buka
148 Kursus Pengurusan Tanaman Keledek [ Siri 1/2024 ] 16/07/2024 - 18/07/2024
Buka
149 Enhancing Delivery Service: English for Functional Purposes [ Siri 1/2024 ] 15/07/2024 - 26/07/2024
Buka
150 Program Transformasi Minda [ Siri 2/2024 ] 15/07/2024 - 19/07/2024
Buka