Paparan       

342

rekod kursus
# Nama Kursus Tarikh Status
121 Kursus Penyeliaan Berkesan (Asas) [ Siri 1/2022 ] 28/03/2022 - 31/03/2022
Buka
122 Kursus Pengurusan Kenderaan [ Siri 1/2022 ] 22/03/2022 - 24/03/2022
Buka
123 Kursus Komunikasi Tersirat (Non-Verbal) [ Siri 1/2022 ] 22/03/2022 - 23/03/2022
Buka
124 Kursus MyPortfolio [ Siri 1/2022 ] 22/03/2022 - 24/03/2022
Buka
125 Language Awareness for Communicative Success: Grammar Essentials [ Siri 1/2022 ] 22/03/2022 - 23/03/2022
Buka
126 Kursus Pengurusan Gangguan Seksual di Tempat Kerja [ Siri 1/2022 ] 22/03/2022 - 23/03/2022
Buka
127 Kursus Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) [ Siri 2/2022 ] 22/03/2022 - 24/03/2022
Buka
128 Kursus Penyeliaan Berkesan (Asas) [ Siri 1/2022 ] 21/03/2022 - 24/03/2022
Buka
129 Tatacara Pengurusan Stor dalam Pengurusan Kewangan Negara [ Siri 1/2022 ] 21/03/2022 - 24/03/2022
Buka
130 Masterclass on Civil Service Collaboration [ Siri 1/2022 ] 21/03/2022 - 25/03/2022
Buka
131 Kursus Pengurusan Perolehan Kerajaan [ Siri 2/2022 ] 21/03/2022 - 24/03/2022
Buka
132 Pembinaan Munsyi Muda Bahasa [ Siri 1/2022 ] 21/03/2022 - 25/03/2022
Buka
133 Kursus Sijil Pentauliahan Perolehan Kerajaan (Bekalan & Perkhidmatan) [ Siri 1/2022 ] 21/03/2022 - 25/03/2022
Buka
134 Kursus Pengurusan Pelanggan [ Siri 2/2022 ] 20/03/2022 - 22/03/2022
Buka
135 KURSUS SAYA YANG MENJALANKAN AMANAH [ Siri 1/2022 ] 16/03/2022 - 17/03/2022
Buka
136 KURSUS HUMAN RESOURCE CHAMPIONS [ Siri 2/2022 ] 16/03/2022 - 17/03/2022
Buka
137 Kursus Imej dan Keterampilan [ Siri 1/2022 ] 15/03/2022 - 17/03/2022
Buka
138 Kursus Asas Sistem Pengurusan Anti-Rasuah (Anti-Bribery Management System) ISO 37001: 2016 [ Siri 1/2022 ] 15/03/2022 - 16/03/2022
Buka
139 Komunikasi Berkesan [ Siri 1/2022 ] 15/03/2022 - 17/03/2022
Buka
140 Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 1.0 [ Siri 1/2022 ] 15/03/2022 - 17/03/2022
Buka
141 Berfikir di Luar Kotak [ Siri 1/2022 ] 15/03/2022 - 17/03/2022
Buka
142 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) - Modul III : Pelaksanaan Dan Pemantauan Projek [ Siri 1/2022 ] 14/03/2022 - 18/03/2022
Buka
143 Pengurusan Perolehan Kerajaan [ Siri 1/2022 ] 14/03/2022 - 17/03/2022
Buka
144 Kursus Pengurusan Projek ICT [ Siri 1/2022 ] 14/03/2022 - 16/03/2022
Buka
145 Kursus Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan [ Siri 1/2022 ] 14/03/2022 - 16/03/2022
Buka
146 Kursus Human Resource Champions Modul 1: Perancangan dan Pembangunan Organisasi [ Siri 1/2022 ] 14/03/2022 - 16/03/2022
Buka
147 Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan [ Siri 1/2022 ] 14/03/2022 - 17/03/2022
Buka
148 Profesionalisme Diri Unggul [ Siri 1/2022 ] 08/03/2022 - 10/03/2022
Buka
149 Kursus Pengurusan Mesyuarat [ Siri 1/2022 ] 08/03/2022 - 09/03/2022
Buka
150 Kursus Pengurusan Pelanggan [ Siri 1/2022 ] 08/03/2022 - 10/03/2022
Buka