Paparan       

363

rekod kursus
# Nama Kursus Tarikh Status
211 Kursus Persembahan Slaid Efektif dan Persembahan Berimpak Tinggi [ Siri 1/2023 ] 12/06/2023 - 13/06/2023
Tutup
212 Bahasa Mandarin Komunikasi Harian Tahap 1 [ Siri 1/2023 ] 12/06/2023 - 23/06/2023
Buka
213 Kursus Pengurusan Pelanggan [ Siri 1/2023 ] 12/06/2023 - 14/06/2023
Buka
214 KURSUS PEMINDAHAN TEKNOLOGI PEMPROSESAN PRODUK PERIKANAN BERASASKAN OTOSHIMI (SIRI 1) (UPSKILLING-GS) [ Siri 2/2023 ] 12/06/2023 - 15/06/2023
Buka
215 Power Up Your English: Effective Note Taking And Summarizing Skills [ Siri 2/2023 ] 07/06/2023 - 08/06/2023
Buka
216 Kursus Pengurusan Aset Alih [ Siri 2/2023 ] 07/06/2023 - 08/06/2023
Buka
217 Kursus MyPortfolio [ Siri 2/2023 ] 06/06/2023 - 08/06/2023
Buka
218 Kursus Integriti dan Tadbir Urus Terbaik dalam Pengurusan Kewangan Kerajaan [ Siri 1/2023 ] 06/06/2023 - 07/06/2023
Buka
219 Kursus Kecemerlangan Diri [ Siri 1/2023 ] 06/06/2023 - 08/06/2023
Buka
220 PEGAWAI AUDIT myGAP TANAMAN BUKAN MAKANAN (myGAP.TBM) [ Siri 1/2023 ] 06/06/2023 - 08/06/2023
Buka
221 Kursus Horizon Baharu KIK [ Siri 2/2023 ] 06/06/2023 - 08/06/2023
Buka
222 Kursus Protokol, Etiket Sosial dan Pengurusan Majlis [ Siri 1/2023 ] 06/06/2023 - 09/06/2023
Buka
223 Kursus MPSAS : Perakaunan Aset [ Siri 1/2023 ] 06/06/2023 - 08/06/2023
Buka
224 KURSUS PENYELENGGARAAN ENJIN SANGKUT (SIRI 1) (UPSKILLING-GS) [ Siri 2/2023 ] 06/06/2023 - 07/06/2023
Buka
225 Kursus Pengenalan kepada Pengurusan Ekonomi (Pelaksana) [ Siri 3/2023 ] 06/06/2023 - 07/06/2023
Buka
226 Kursus Pengurusan Projek ICT [ Siri 2/2023 ] 30/05/2023 - 01/06/2023
Tutup
227 Enhancing Service Delivery Series: Effective Telephone Skills [ Siri 2/2023 ] 30/05/2023 - 31/05/2023
Buka
228 TEKNOLOGI PENGHASILAN SABUN DAN PENGEKSTRAKAN MINYAK PATI DARIPADA TANAMAN [ Siri 1/2023 ] 30/05/2023 - 01/06/2023
Buka
229 PEMANTAPAN INFOGRAFIK [ Siri 1/2023 ] 30/05/2023 - 01/06/2023
Buka
230 Kursus Psychological First Aid [ Siri 1/2023 ] 29/05/2023 - 31/05/2023
Tutup
231 Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 1.0 [ Siri 2/2023 ] 29/05/2023 - 31/05/2023
Buka
232 Pembinaan Munsyi Muda Bahasa [ Siri 2/2023 ] 29/05/2023 - 02/06/2023
Tutup
233 Kursus Pemeriksaan Aset Alih Kerajaan dan Penggunaan Modul Pemeriksaan Aset Alih Sistem mySPA [ Siri 1/2023 ] 29/05/2023 - 31/05/2023
Buka
234 Kursus Pembacaan Berkesan [ Siri 1/2023 ] 24/05/2023 - 25/05/2023
Buka
235 KURSUS FORMULASI DAN PEMBUATAN MAKANAN TERNAKAN RUMINAN (UPSKILLING-PP) [ Siri 1/2023 ] 24/05/2023 - 25/05/2023
Buka
236 KURSUS TEKNOLOGI TANAMAN PADI [ Siri 1/2023 ] 23/05/2023 - 25/05/2023
Buka
237 Power Up Your English: Effective Letters and Emails [ Siri 1/2023 ] 23/05/2023 - 25/05/2023
Buka
238 Kursus Pengurusan Sumber Manusia Baharu "Human Resource Champions" (Modul Pengurusan Tatatertib) [ Siri 1/2023 ] 23/05/2023 - 25/05/2023
Buka
239 Kursus Literasi Kaunseling [ Siri 1/2023 ] 23/05/2023 - 24/05/2023
Buka
240 Kursus Etika Kerja Perkhidmatan Awam: Peranan Penyelia [ Siri 1/2023 ] 23/05/2023 - 24/05/2023
Buka