Paparan       

280

rekod kursus
# Nama Kursus Tarikh Status
211 RBTCS: Infographics Using PowerPoint [ Siri 1/2022 ] 30/05/2022 - 01/06/2022
Selesai
212 Kursus Pengurusan Pelanggan [ Siri 1/2022 ] 25/05/2022 - 26/05/2022
Selesai
213 Kursus Pegawai Audit myGAP & myOrganic bagi Sektor Tanaman [ Siri 1/2022 ] 24/05/2022 - 26/05/2022
Selesai
214 Projek Khas Kepimpinan dan Pembangunan Bakat Pegawai Tadbir Negeri Kelantan Gred N48 - Gred N52 [ Siri 1/2022 ] 23/05/2022 - 26/05/2022
Selesai
215 Kursus Penyeliaan Berkesan (Asas) [ Siri 1/2022 ] 23/05/2022 - 26/05/2022
Selesai
216 Kursus Bajet Berasaskan Outcome (OBB) [ Siri 1/2022 ] 23/05/2022 - 25/05/2022
Selesai
217 Government Administration and Public Policy Management Module [ Siri 3/2022 ] 22/05/2022 - 02/06/2022
Selesai
218 Kursus Pemandu Cemerlang [ Siri 1/2022 ] 17/05/2022 - 19/05/2022
Selesai
219 Kursus Penyeliaan Dalam Organisasi [ Siri 1/2022 ] 17/05/2022 - 18/05/2022
Selesai
220 Kursus Data Science Fundamentals [ Siri 2/2022 ] 17/05/2022 - 19/05/2022
Selesai
221 PEMANTAPAN PEMERIKSAAN TAPAK MYGAP DAN MYGAP A.M [ Siri 1/2022 ] 17/05/2022 - 19/05/2022
Selesai
222 Kursus Penulisan Dokumen Rasmi Kerajaan (Minit Mesyuarat, Kertas Kerja, Laporan) [ Siri 3/2022 ] 17/05/2022 - 18/05/2022
Selesai
223 Kursus Ekosistem Kondusif Sektor Awam: Prinsip, Prosedur dan Amalan [ Siri 1/2022 ] 17/05/2022 - 19/05/2022
Selesai
224 Kursus MyPortfolio: Panduan Kerja Sektor Awam [ Siri 2/2022 ] 16/05/2022 - 18/05/2022
Selesai
225 Kursus Pemahaman dan Pelaksanaan MS ISO 9001:2015 [ Siri 1/2022 ] 16/05/2022 - 18/05/2022
Selesai
226 Kursus Tatacara Pengurusan Stor dalam Pengurusan Kewangan Negara [ Siri 1/2022 ] 16/05/2022 - 18/05/2022
Selesai
227 Kursus Tatacara Pengurusan Stor dalam Pengurusan Kewangan Negara [ Siri 2/2022 ] 09/05/2022 - 12/05/2022
Selesai
228 Pengurusan Ekonomi Awam (DPA) [ Siri 2/2022 ] 17/04/2022 - 28/04/2022
Selesai
229 Pengurusan Ekonomi Awam (DPA) [ Siri 3/2022 ] 17/04/2022 - 28/04/2022
Selesai
230 Kursus Penulisan Dokumen Rasmi Kerajaan (Surat Rasmi, Memo, E-Mel) [ Siri 2/2022 ] 12/04/2022 - 13/04/2022
Selesai
231 Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan [ Siri 1/2022 ] 11/04/2022 - 12/04/2022
Selesai
232 Modul Pengurusan Sosial dan Infrastruktur [ Siri 5/2022 ] 10/04/2022 - 22/04/2022
Selesai
233 Kursus Pemikiran Kreatif [ Siri 2/2022 ] 05/04/2022 - 06/04/2022
Selesai
234 Kursus Kecemerlangan Diri [ Siri 1/2022 ] 29/03/2022 - 31/03/2022
Selesai
235 Kursus IR4.0: Big Data Analytics Essentials [ Siri 1/2022 ] 29/03/2022 - 31/03/2022
Selesai
236 Kursus Robotic Process Automation (RPA) - UiPath [ Siri 1/2022 ] 29/03/2022 - 30/03/2022
Selesai
237 RBTCS: Playworks - Excel Fun Formulas [ Siri 1/2022 ] 28/03/2022 - 30/03/2022
Selesai
238 Kursus RBTCS: Adobe Premiere Pro [ Siri 1/2022 ] 28/03/2022 - 30/03/2022
Selesai
239 Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan [ Siri 2/2022 ] 27/03/2022 - 30/03/2022
Selesai
240 Kursus Pembangunan Panel Penilai Horizon Baharu (KIK) [ Siri 1/2022 ] 23/03/2022 - 24/03/2022
Selesai