Paparan       

381

rekod kursus
# Nama Kursus Tarikh Status
241 Kursus Komunikasi Berkesan [ Siri 1/2023 ] 20/06/2023 - 22/06/2023
Tutup
242 PEGAWAI AUDIT myGAP dan myOrganic [ Siri 1/2023 ] 20/06/2023 - 22/06/2023
Buka
243 Kursus Kesejahteraan Ekonomi Malaysia Madani [ Siri 1/2023 ] 20/06/2023 - 20/06/2023
Buka
244 KURSUS PENGENDALIAN LEPAS TUAI & PEMPROSESAN PRIMER HERBA [ Siri 1/2023 ] 20/06/2023 - 22/06/2023
Buka
245 Kursus Protokol, Etiket Sosial Dan Pengurusan Majlis [ Siri 2/2023 ] 20/06/2023 - 23/06/2023
Buka
246 Kursus Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) [ Siri 1/2023 ] 20/06/2023 - 22/06/2023
Buka
247 Kursus Asas Pengurusan Keselamatan Maklumat ISMS ISO 27001 : 2022 [ Siri 1/2023 ] 20/06/2023 - 21/06/2023
Tutup
248 BIG DATA ANALYTICS FOR PRECISION AGRICULTURE [ Siri 1/2023 ] 20/06/2023 - 22/06/2023
Buka
249 Kursus Adobe After Effects [ Siri 1/2023 ] 19/06/2023 - 21/06/2023
Tutup
250 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) - Modul II : Perancangan Projek [ Siri 2/2023 ] 19/06/2023 - 23/06/2023
Buka
251 Tatacara Pengurusan Stor dalam Pengurusan Kewangan Negara [ Siri 1/2023 ] 19/06/2023 - 22/06/2023
Tutup
252 Kursus Tatacara Pengurusan Stor dalam Pengurusan Kewangan Negara [ Siri 2/2023 ] 19/06/2023 - 22/06/2023
Tutup
253 Kursus Kepimpinan Transformatif Dan Pengurusan Organisasi [ Siri 2/2023 ] 19/06/2023 - 21/06/2023
Tutup
254 Futures Thinking and Scenario Planning Workshop (Intermediate) [ Siri 2/2023 ] 19/06/2023 - 21/06/2023
Buka
255 Kursus Protokol, Etiket Sosial dan Pengurusan Majlis [ Siri 2/2023 ] 19/06/2023 - 22/06/2023
Tutup
256 Kursus Perolehan Kerajaan: Prosedur Rundingan Terus dan Pengecualian Daripada Tatacara Perolehan Kerajaan [ Siri 2/2023 ] 19/06/2023 - 20/06/2023
Tutup
257 KURSUS PEMINDAHAN TEKNOLOGI PEMPROSESAN PRODUK PERIKANAN BERASASKAN OTOSHIMI (SIRI 1) (UPSKILLING-GS) [ Siri 2/2023 ] 19/06/2023 - 22/06/2023
Tutup
258 KURSUS TANAMAN FERTIGASI SECARA PERTANIAN PINTAR (SMART FARMING) - SIRI 1 (UPSKILLING GS) [ Siri 1/2023 ] 15/06/2023 - 15/06/2023
Buka
259 Kursus Audit Dalam Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) [ Siri 2/2023 ] 14/06/2023 - 15/06/2023
Tutup
260 Kursus Saya Yang Menjalankan Amanah [ Siri 2/2023 ] 14/06/2023 - 15/06/2023
Tutup
261 Kursus Kejuruteraan Sistem Aplikasi Sektor Awam (KRISA)- Fasa Rekabentuk, Pembangunan dan Pelaksanaan Sistem [ Siri 2/2023 ] 14/06/2023 - 16/06/2023
Buka
262 KURSUS PEMBUATAN UNJAM TIRUAN (UPSKILLING-GS) [ Siri 1/2023 ] 14/06/2023 - 15/06/2023
Tutup
263 KURSUS KAWALAN PENYAKIT DALAM TANAMAN FERTIGASI (UPSKILLING GS) [ Siri 1/2023 ] 14/06/2023 - 15/06/2023
Buka
264 Kursus Tanaman Hidroponik NFT (Sayuran Berdaun) Siri 1- (Talent Pool) [ Siri 1/2023 ] 13/06/2023 - 14/06/2023
Buka
265 Kursus Trade Negotiation Skills: Non-Traditional FTA Chapters [ Siri 1/2023 ] 13/06/2023 - 15/06/2023
Buka
266 Power Up Your English Series: Better Pronunciation [ Siri 3/2023 ] 13/06/2023 - 15/06/2023
Tutup
267 Kursus Human Resource Champions: Pengurusan Gaji, Elaun dan Kemudahan [ Siri 1/2023 ] 13/06/2023 - 15/06/2023
Tutup
268 Kursus Tatacara Pengurusan Stor dalam Pengurusan Kewangan Negara [ Siri 1/2023 ] 13/06/2023 - 15/06/2023
Tutup
269 Kursus Asas Keselamatan Siber [ Siri 2/2023 ] 13/06/2023 - 13/06/2023
Tutup
270 Kursus Penggunaan Drone Bagi Kerja-Kerja Pembajaan, Kawalan Perosak & Rumpai [ Siri 1/2023 ] 13/06/2023 - 15/06/2023
Buka