Paparan       

374

rekod kursus
# Nama Kursus Tarikh Status
241 Bahasa Mandarin untuk Pegawai Imigresen [ Siri 1/2024 ] 06/05/2024 - 10/05/2024
Buka
242 Kursus Pengurusan Harta Intelek Dan Pengkomesilan [ Siri 1/2024 ] 06/05/2024 - 09/05/2024
Buka
243 Kursus Pengurusan Mesyuarat [ Siri 2/2024 ] 06/05/2024 - 09/05/2024
Buka
244 Kursus Pengukuhan Pasukan [ Siri 1/2024 ] 06/05/2024 - 09/05/2024
Buka
245 FUNDAMENTALS OF MEDIA NETWORK INFRASTRUCTURE COURSE [ Siri 1/2024 ] 06/05/2024 - 08/05/2024
Buka
246 Kursus Santun Mengacara Majlis [ Siri 1/2024 ] 06/05/2024 - 08/05/2024
Tutup
247 Kursus Pemerkasaan Auditee: Pengurusan Aset Alih [ Siri 2/2024 ] 06/05/2024 - 08/05/2024
Buka
248 Kursus Pengukuhan Pasukan [ Siri 2/2024 ] 06/05/2024 - 09/05/2024
Buka
249 KURSUS PENGOPERASIAN PENGADUN VIDEO STUDIO [ Siri 1/2024 ] 06/05/2024 - 09/05/2024
Buka
250 Kursus Integriti Maklumat: Gamifikasi [ Siri 1/2024 ] 06/05/2024 - 09/05/2024
Buka
251 Enhancing Service Delivery Series: Effective Telephone Skills [ Siri 1/2024 ] 29/04/2024 - 30/04/2024
Buka
252 Kursus Pengukuhan Pasukan Virtual [ Siri 3/2024 ] 29/04/2024 - 30/04/2024
Buka
253 Kursus Penulisan Dokumen Rasmi Kerajaan (Minit Mesyuarat, Kertas Kerja, Laporan) [ Siri 1/2024 ] 29/04/2024 - 30/04/2024
Tutup
254 Kursus Coaching For Leaders [ Siri 2/2024 ] 24/04/2024 - 25/04/2024
Buka
255 Utilizing Regulatory Impact Analysis (RIA) for Better Regulation [ Siri 1/2024 ] 23/04/2024 - 25/04/2024
Buka
256 Kursus Pembangunan Pelan Strategik Pendigitalan (PSP) [ Siri 1/2024 ] 23/04/2024 - 25/04/2024
Buka
257 Kursus Big Data Analytics Using Speedminer (Fundamentals) [ Siri 1/2024 ] 23/04/2024 - 25/04/2024
Buka
258 Kursus Trade Negotiation Skills: FTA in Goods [ Siri 1/2024 ] 23/04/2024 - 25/04/2024
Buka
259 Power Up Your English Series: Better Pronunciation [ Siri 1/2024 ] 23/04/2024 - 25/04/2024
Buka
260 Kursus Asas Perkhidmatan dalam Perkhidmatan Awam [ Siri 1/2024 ] 23/04/2024 - 25/04/2024
Buka
261 Kursus Pengurusan Kenderaan [ Siri 1/2024 ] 23/04/2024 - 25/04/2024
Tutup
262 Kursus Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan [ Siri 1/2024 ] 23/04/2024 - 25/04/2024
Buka
263 Berfikir di Luar Kotak [ Siri 1/2024 ] 23/04/2024 - 25/04/2024
Buka
264 Kursus Pemikiran, Perancangan dan Pengurusan Strategik [ Siri 1/2024 ] 23/04/2024 - 25/04/2024
Buka
265 Kursus Emotional Spiritual Intelligence [ Siri 1/2024 ] 23/04/2024 - 24/04/2024
Buka
266 Kursus Design Thinking Masterclass [ Siri 2/2024 ] 23/04/2024 - 24/04/2024
Buka
267 Kursus Etika Kerja: Gamifikasi [ Siri 2/2024 ] 23/04/2024 - 24/04/2024
Buka
268 Kursus Persembahan Berimpak Tinggi [ Siri 1/2024 ] 23/04/2024 - 26/04/2024
Buka
269 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) - Modul III : Pelaksanaan Dan Pemantauan Projek [ Siri 1/2024 ] 22/04/2024 - 25/04/2024
Buka
270 KURSUS ENHANCING NEWS WRITTING & EDITING SKILLS ( ENGLISH) [ Siri 1/2024 ] 22/04/2024 - 24/04/2024
Buka