Paparan       

373

rekod kursus
# Nama Kursus Tarikh Status
301 Kursus Chat GPT [ Siri 2/2024 ] 08/05/2024 - 08/05/2024
Selesai
302 Kursus Microsoft Power BI Data Analysis Professional [ Siri 1/2024 ] 07/05/2024 - 09/05/2024
Selesai
303 KURSUS POWER UP YOUR ENGLISH: BETTER PRONUNCIATION [ Siri 1/2024 ] 07/05/2024 - 09/05/2024
Selesai
304 KURSUS LANJUTAN PENTERNAKAN ARNAB PEDAGING (UPSKILLING-GS) [ Siri 1/2024 ] 07/05/2024 - 09/05/2024
Selesai
305 Kursus Saya Yang Menjalankan Amanah [ Siri 2/2024 ] 07/05/2024 - 08/05/2024
Selesai
306 Kursus Protokol, Etiket Sosial Dan Pengurusan Majlis [ Siri 2/2024 ] 07/05/2024 - 10/05/2024
Selesai
307 Bengkel Buku Perkhidmatan Kerajaan [ Siri 1/2024 ] 07/05/2024 - 09/05/2024
Selesai
308 Kursus Pengurusan Mesyuarat [ Siri 2/2024 ] 06/05/2024 - 09/05/2024
Selesai
309 FUNDAMENTALS OF MEDIA NETWORK INFRASTRUCTURE COURSE [ Siri 1/2024 ] 06/05/2024 - 08/05/2024
Selesai
310 Kursus Santun Mengacara Majlis [ Siri 1/2024 ] 06/05/2024 - 08/05/2024
Selesai
311 KURSUS TERNAKAN IKAN DALAM SANGKAR DI KOLAM (UPSKILLING-GS) [ Siri 1/2024 ] 06/05/2024 - 08/05/2024
Selesai
312 Kursus Pengenalan Kepada Kecerdasan Buatan (AI) [ Siri 1/2024 ] 02/05/2024 - 02/05/2024
Selesai
313 Enhancing Service Delivery Series: Effective Telephone Skills [ Siri 1/2024 ] 29/04/2024 - 30/04/2024
Selesai
314 Kursus Penulisan Dokumen Rasmi Kerajaan (Minit Mesyuarat, Kertas Kerja, Laporan) [ Siri 1/2024 ] 29/04/2024 - 30/04/2024
Selesai
315 Advanced Leadership and Management Programme (ALMP) [ Siri 2/2024 ] 26/04/2024 - 24/05/2024
Selesai
316 Kursus Asas Keselamatan Siber [ Siri 3/2024 ] 24/04/2024 - 24/04/2024
Selesai
317 Kursus Pembangunan Pelan Strategik Pendigitalan (PSP) [ Siri 1/2024 ] 23/04/2024 - 25/04/2024
Selesai
318 Kursus Big Data Analytics Using Speedminer (Fundamentals) [ Siri 1/2024 ] 23/04/2024 - 25/04/2024
Selesai
319 Kursus Trade Negotiation Skills: FTA in Goods [ Siri 1/2024 ] 23/04/2024 - 25/04/2024
Selesai
320 Berfikir di Luar Kotak [ Siri 1/2024 ] 23/04/2024 - 25/04/2024
Selesai
321 Kursus Emotional Spiritual Intelligence [ Siri 1/2024 ] 23/04/2024 - 24/04/2024
Selesai
322 Kursus Persembahan Berimpak Tinggi [ Siri 1/2024 ] 23/04/2024 - 26/04/2024
Selesai
323 KURSUS KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN (UPSKILLING-PP) [ Siri 1/2024 ] 23/04/2024 - 25/04/2024
Selesai
324 Kursus Pengaturcaraan (Lanjutan) [ Siri 1/2024 ] 22/04/2024 - 24/04/2024
Selesai
325 Kursus Pengurusan Mesyuarat [ Siri 1/2024 ] 22/04/2024 - 24/04/2024
Selesai
326 Kursus Setiausaha Awesome dan Ideal [ Siri 1/2024 ] 22/04/2024 - 24/04/2024
Selesai
327 Bengkel Pembangunan Kompetensi Jawatankuasa Penyediaan Spesifikasi [ Siri 1/2024 ] 22/04/2024 - 24/04/2024
Selesai
328 Bahasa Mandarin Untuk Interaksi Harian [ Siri 2/2024 ] 22/04/2024 - 26/04/2024
Selesai
329 Kursus Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA): Prinsip, Prosedur dan Amalan [ Siri 1/2024 ] 22/04/2024 - 24/04/2024
Selesai
330 Kursus Sense of Urgency [ Siri 1/2024 ] 22/04/2024 - 24/04/2024
Selesai