Paparan       

381

rekod kursus
# Nama Kursus Tarikh Status
301 Kursus MPSAS : Perakaunan Aset [ Siri 1/2023 ] 06/06/2023 - 08/06/2023
Buka
302 PEMANTAPAN INFOGRAFIK [ Siri 1/2023 ] 06/06/2023 - 07/06/2023
Tutup
303 KURSUS PENYELENGGARAAN ENJIN SANGKUT (SIRI 1) (UPSKILLING-GS) [ Siri 2/2023 ] 06/06/2023 - 07/06/2023
Tutup
304 Kursus Kejuruteraan Sistem Aplikasi Sektor Awam (KRISA) – Kajian Keperluan dan Analisis Sistem [ Siri 1/2023 ] 31/05/2023 - 02/06/2023
Selesai
305 Enhancing Service Delivery Series: Effective Telephone Skills [ Siri 2/2023 ] 30/05/2023 - 31/05/2023
Selesai
306 Kursus Pengurusan Projek ICT [ Siri 2/2023 ] 30/05/2023 - 01/06/2023
Selesai
307 Pembinaan Munsyi Muda Bahasa [ Siri 2/2023 ] 29/05/2023 - 02/06/2023
Selesai
308 Advanced Leadership and Management Programme (ALMP) [ Siri 2/2023 ] 26/05/2023 - 23/06/2023
Buka
309 KURSUS TEKNOLOGI TANAMAN ASAS FERTIGASI CILI (Siri 1) - (Upskilling GS) [ Siri 1/2023 ] 24/05/2023 - 24/05/2023
Selesai
310 KURSUS TEKNOLOGI TANAMAN PADI [ Siri 1/2023 ] 23/05/2023 - 25/05/2023
Selesai
311 Power Up Your English: Effective Letters and Emails [ Siri 1/2023 ] 23/05/2023 - 25/05/2023
Selesai
312 Kursus Teknologi Tanaman Mangga [ Siri 1/2023 ] 23/05/2023 - 25/05/2023
Selesai
313 Kursus Bahasa Pemodelan Enterprise Architecture [ Siri 1/2023 ] 23/05/2023 - 24/05/2023
Selesai
314 Kursus Perundingan Berkesan [ Siri 2/2023 ] 23/05/2023 - 25/05/2023
Selesai
315 Executive Leadership Assessment Programme (E-LEAP) [ Siri 30/2023 ] 23/05/2023 - 25/05/2023
Selesai
316 Kursus Cisco Certified Network Associate (CCNA): Introduction to Networks [ Siri 2/2023 ] 22/05/2023 - 26/05/2023
Selesai
317 Kursus Pengenalan Pengurusan Projek dan Tadbir Urus ICT [ Siri 1/2023 ] 17/05/2023 - 18/05/2023
Selesai
318 Kursus Data Science Fundamentals [ Siri 2/2023 ] 16/05/2023 - 18/05/2023
Selesai
319 KURSUS PEMERIKSAAN DAGING SIRI 1 (UPSKILLING-PP) [ Siri 1/2023 ] 15/05/2023 - 18/05/2023
Selesai
320 Kursus Hands On Meningkatkan Pengeluaran Dan Penuaian Cili Fertigasi Melalui Sistem IoT (Upskilling GS) [ Siri 1/2023 ] 15/05/2023 - 16/05/2023
Selesai
321 Power Up Your English: Speak Better English [ Siri 1/2023 ] 15/05/2023 - 19/05/2023
Selesai
322 Penyeliaan Berkesan (Asas) [ Siri 1/2023 ] 15/05/2023 - 18/05/2023
Selesai
323 Kursus Masterclass in Public Policy Making [ Siri 1/2023 ] 15/05/2023 - 18/05/2023
Selesai
324 BENGKEL PEMURNIAN KURSUS GREAT DALAM PERKHIDMATAN AWAM (GCS) [ Siri 2/2023 ] 12/05/2023 - 12/05/2023
Selesai
325 Kursus Teknologi Tanaman Asas Hidroponik (NFT) Sayuran Berdaun - Sawi (Siri 1) - (Upskilling GS) [ Siri 1/2023 ] 09/05/2023 - 10/05/2023
Selesai
326 Kursus Trade Negotiation Skills: FTA on Services and Investment [ Siri 1/2023 ] 09/05/2023 - 11/05/2023
Selesai
327 Kursus Fundamentals of Enterprise Architecture [ Siri 1/2023 ] 09/05/2023 - 11/05/2023
Selesai
328 REKABENTUK PENGAIRAN & PENYALIRAN LADANG [ Siri 1/2023 ] 09/05/2023 - 11/05/2023
Selesai
329 KURSUS MEREKA BENTUK & PENILAIAN TEKNIKAL SISTEM SOLAR [ Siri 1/2023 ] 09/05/2023 - 11/05/2023
Selesai
330 Bengkel Penyediaan Projek KIK Horizon Baharu [ Siri 1/2023 ] 09/05/2023 - 11/05/2023
Selesai