Paparan       

428

rekod kursus
# Nama Kursus Tarikh Status
331 Kursus Saya Yang Menjalankan Amanah [ Siri 2/2024 ] 07/05/2024 - 08/05/2024
Buka
332 Kursus Protokol, Etiket Sosial Dan Pengurusan Majlis [ Siri 2/2024 ] 07/05/2024 - 10/05/2024
Buka
333 Kursus Mandatori AOD: Pengenalan Kepada Biosekuriti Tumbuhan [ Siri 1/2024 ] 07/05/2024 - 09/05/2024
Buka
334 Kursus Pengurusan Harta dan Perancangan Pewarisan [ Siri 2/2024 ] 07/05/2024 - 08/05/2024
Buka
335 Kursus Malaysia MADANI Perkhidmatan Awam [ Siri 3/2024 ] 07/05/2024 - 08/05/2024
Buka
336 Bahasa Mandarin untuk Pegawai Imigresen [ Siri 1/2024 ] 06/05/2024 - 10/05/2024
Tutup
337 Kursus Pengurusan Harta Intelek Dan Pengkomesilan [ Siri 1/2024 ] 06/05/2024 - 09/05/2024
Buka
338 Kursus Pengurusan Mesyuarat [ Siri 2/2024 ] 06/05/2024 - 09/05/2024
Tutup
339 FUNDAMENTALS OF MEDIA NETWORK INFRASTRUCTURE COURSE [ Siri 1/2024 ] 06/05/2024 - 08/05/2024
Buka
340 Kursus Santun Mengacara Majlis [ Siri 1/2024 ] 06/05/2024 - 08/05/2024
Tutup
341 Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 2.0 [ Siri 1/2024 ] 06/05/2024 - 08/05/2024
Buka
342 KURSUS PENGOPERASIAN PENGADUN VIDEO STUDIO [ Siri 1/2024 ] 06/05/2024 - 09/05/2024
Buka
343 Kursus Integriti Maklumat: Gamifikasi [ Siri 1/2024 ] 06/05/2024 - 09/05/2024
Buka
344 KURSUS TERNAKAN IKAN DALAM SANGKAR DI KOLAM (UPSKILLING-GS) [ Siri 1/2024 ] 06/05/2024 - 08/05/2024
Buka
345 Kursus Pembacaan Berkesan [ Siri 1/2024 ] 02/05/2024 - 03/05/2024
Tutup
346 Kursus Pengenalan Kepada Kecerdasan Buatan (AI) [ Siri 1/2024 ] 02/05/2024 - 02/05/2024
Tutup
347 Kursus Persembahan Slaid Efektif dan Berimpak Tinggi [ Siri 2/2024 ] 29/04/2024 - 30/04/2024
Tutup
348 Enhancing Service Delivery Series: Effective Telephone Skills [ Siri 1/2024 ] 29/04/2024 - 30/04/2024
Buka
349 Kursus Penulisan Dokumen Rasmi Kerajaan (Minit Mesyuarat, Kertas Kerja, Laporan) [ Siri 1/2024 ] 29/04/2024 - 30/04/2024
Tutup
350 Advanced Leadership and Management Programme (ALMP) [ Siri 2/2024 ] 26/04/2024 - 24/05/2024
Buka
351 Kursus Talent Management [ Siri 1/2024 ] 24/04/2024 - 26/04/2024
Buka
352 Utilizing Regulatory Impact Analysis (RIA) for Better Regulation [ Siri 1/2024 ] 23/04/2024 - 25/04/2024
Tutup
353 Kursus Pembangunan Pelan Strategik Pendigitalan (PSP) [ Siri 1/2024 ] 23/04/2024 - 25/04/2024
Buka
354 Kursus Big Data Analytics Using Speedminer (Fundamentals) [ Siri 1/2024 ] 23/04/2024 - 25/04/2024
Buka
355 Kursus Trade Negotiation Skills: FTA in Goods [ Siri 1/2024 ] 23/04/2024 - 25/04/2024
Buka
356 Power Up Your English Series: Better Pronunciation [ Siri 1/2024 ] 23/04/2024 - 25/04/2024
Tutup
357 Kursus Human Resource Champions: Pengurusan Perkhidmatan dan Prestasi [ Siri 2/2024 ] 23/04/2024 - 25/04/2024
Tutup
358 Kursus Pengurusan Kenderaan [ Siri 1/2024 ] 23/04/2024 - 25/04/2024
Tutup
359 Berfikir di Luar Kotak [ Siri 1/2024 ] 23/04/2024 - 25/04/2024
Buka
360 Kursus Pengukuhan Pasukan Virtual [ Siri 3/2024 ] 23/04/2024 - 24/04/2024
Tutup