Carian Kursus

[ UZA0053 ] Kursus Sistem Pengurusan Aset Alih Kerajaan (SPAA 3.1) SPA [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus di diadakan secara hands on menggunakan komputer di makmal. Keutamaan kepada Pegawai Aset / Urus setia Aset Jabatan / agensi yang menggunakan sistem SPAA Kementerian Kewangan Malaysia.

Objektif Kursus
  1. Memberi penjelasan mengenai sistem pengurusan aset secara efektif;
  2. Memastikan setiap aset mempunyai daftar / rekod yang lengkap, tepat dan kemaskini menggunakan sistem pengurusan aset terkini; dan
  3. Meningkatkan amalan pengurusan aset yang terbaik melalui penambahbaikan sistem terkini.
Syarat Tambahan

Tempat terhad. Siapa cepat dia dapat.

Modul/Topik
Hari Pertama | 17/07/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Modul Admin & Pengurusan Kod
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Modul Daftar Perolehan & Penerimaan Aset
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Modul Carian & Penempatan
Hari Ke-2 | 18/07/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Modul Penyelenggaraan, Pergerakan Pinjaman & Permohonan Peralatan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Modul Pemeriksaan Aset
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Modul Pindahan, Pelupusan & Kehilangan / Hapus kira