Carian Kursus

[ KCA0141 ] Kursus Pembangunan Artificial Intelligence (AI) [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus Pembangunan Artificial Intelligence (AI) memberi penerangan konsep kecerdasan buatan dengan jelas dan memberi kemahiran kepada peserta untuk menghasil ChatBot menggunakan tools Microsoft Azure AI dan perisian open source.

Bagi memahami asas Aritificial Intelligence, peserta digalakkan untuk mengikuti Kursus Asas Kecerdasan Buatan di EPSA ( https://www.epsa.gov.my) dan mengikuti kursus asas kecerdasan buatan (AI).

 

Objektif Kursus
  1. Menerangkan konsep kecerdasan buatan dengan jelas
  2. Menerangkan algoritma-algoritma berkaitan pembelajaran mesin dengan betul.
  3. Membangunkan aplikasi kecerdasan buatan yang berfungsi dengan baik.
Syarat Tambahan

Peserta digalakkan membawa laptop sendiri.

Modul/Topik
Hari Pertama | 02/07/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Modul 1 - Pengenalan kepada Kecerdasan buatan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Modul 2 – Algoritma kecerdasan buatan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Modul 3 – Pembelajaran Mesin diselia (Supervised machine learning) – Pengelasan (classification)
Hari Ke-2 | 03/07/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Modul 4 - Pembelajaran Mesin diselia (Supervised machine learning) – Regresi (regression)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Modul 5 – Pembelajaran Mesin Tidak diselia (Unsupervised Machine learning) – Perumpunan (clustering)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Modul 6 - Pembelajaran Dalam (Deep Learning)
Hari Ke-3 | 04/07/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Modul 7 : Simulasi – Pembangunan Chatbot menggunakan Microsoft Azure (Pengenalan kepada Azure AI)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Modul 7: Simulasi – Pembangunan Chatbot menggunakan Microsoft Azure (Penyediaan data/soalan untuk chatbot dan Pembangunan chatbot)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Modul 7: Simulasi – Pembangunan Chatbot menggunakan Microsoft Azure (Pelancaran (deploy) dan pengujian (testing) chatbot)
Hari Ke-4 | 05/07/2024 | Jumaat
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Modul 08: Simulasi – Pembangunan Chatbot menggunakan Open Source Software (Penyediaan data/soalan untuk chatbot dan Pembangunan chatbot – Pembangunan model)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Modul 08: Simulasi – Pembangunan Chatbot menggunakan Open Source Software (Pembangunan chatbot, Model training dan testing)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Modul 08: Simulasi – Pembangunan Chatbot menggunakan Open Source Software (Pelancaran (deploy) dan pengujian (testing) chatbot)