Carian Kursus

[ UZA0007 ] Kursus Human Resource Champions: Pengurusan Tatatertib [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada penjawat awam mengenai tatakelakuan dan larangan dalam perkhidmatan awam serta kaedah mengendalikan kes tatatertib di peringkat jabatan berdasarkan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 1993.

 

 

Objektif Kursus
  1. Menyenaraikan tatakelakuan dan larangan dalam perkhidmatan awam;
  2. Mengetahui dasar dan prosedur pengurusan kes tatatertib perkhidmatan awam berdasarkan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 1993; dan
  3. Mengenalpasti prosedur dan kaedah menyelesaikan kes-kes tatatertib.
Syarat Tambahan

 

  • Kursus ini terbuka kepada semua penjawat awam dari gred 19 hingga 52.
  • Keutamaan diberi kepada pegawai yang terlibat dalam pengurusan tatatertib di jabatan.
  • Pemilihan peserta adalah berdasarkan keperluan tugas hakiki peserta dan had bilangan peserta bagi satu-satu jabatan/ agensi.
Modul/Topik
Hari Pertama | 29/07/2024 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN TATATERTIB
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: TATAKELAKUAN DAN LARANGAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: PROSEDUR TATATERTIB BIASA, TIDAK HADIR BERTUGAS & TIDAK DAPAT DIKESAN
Hari Ke-2 | 30/07/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: PERINTAH TAHAN KERJA, GANTUNG KERJA, KES SABITAN JENAYAH & PROSEDUR PERINTAH TAHANAN
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: HUKUMAN TATATERTIB DAN PROSEDUR SURCAJ
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: IMPLIKASI TINDAKAN TATATERTIB TERHADAP PERKHIDMATAN
Hari Ke-3 | 31/07/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: PROSEDUR RAYUAN DAN KESILAPAN LAZIM DALAM PENGURUSAN TATATERTIB