Carian Kursus

[ CAA0069 ] KURSUS TEKNOLOGI PEMBENIHAN IKAN MARIN (UPSKILLING-GS) [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Melihat kepada senario peningkatan permintaan terhadap keperluan benih ikan marin negara, negara memerlukan tenaga kerja teknikal yang berkemahiran tinggi dalam bidang akuakultur ikan marin yang mana akan dapat mengaruh pembinaan hatcheri dinegara ini untuk memenuhi permintaan terhadap ikan marin negara. Justeru itu, kursus ini amat penting diadakan yang mana peserta akan didedahkan dengan teori dan teknikal untuk meningkatkan kemahiran peserta.

Objektif Kursus
  1. a)Memberi pendedahan kepada peserta tentang kepentingan rekabentuk premis b)Memberi pendedahan kepada peserta tentang pengurusan induk c)Memberi pendedahan kepada peserta tentang pengurusan telur ikan marin d)Memberi pendedahan kepada peserta tentang pengurusan rega/larva
Syarat Tambahan

PENGUSAHA AKUAKULTUR, SISWAZAH,WANITA, OKU DAN JUGA BELIA

Modul/Topik
Hari Pertama | 01/07/2024 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: PENGURUSAN HATCHERI DAN INDUK
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: PEMBENIHAN IKAN MARIN
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: PENGURUSAN MAKANAN HIDUP
Hari Ke-2 | 02/07/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: PENGURUSAN INDUK SIAKAP
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: PENGURUSAN TELUR DAN REGA
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: PENGURUSAN PENYAKIT IKAN
Hari Ke-3 | 03/07/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: PENGURUSAN INDUK KERAPU
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: TEKNIK KRIOAWETAN SPERMA
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: PENGECAMAN PENYAKIT IKAN DIMAKMAL