Paparan       

249

rekod kursus
# Nama Kursus Tarikh Status
181 Kursus Data Science for Big Data Analytics [ Siri 1/2023 ] 20/06/2023 - 23/06/2023
Selesai
182 Kursus Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) [ Siri 1/2023 ] 20/06/2023 - 22/06/2023
Selesai
183 Kursus Asas Pengurusan Keselamatan Maklumat ISMS ISO 27001 : 2022 [ Siri 1/2023 ] 20/06/2023 - 21/06/2023
Selesai
184 Kursus Tatacara Pengurusan Stor dalam Pengurusan Kewangan Negara [ Siri 2/2023 ] 19/06/2023 - 22/06/2023
Selesai
185 Tatacara Pengurusan Stor dalam Pengurusan Kewangan Negara [ Siri 1/2023 ] 19/06/2023 - 22/06/2023
Selesai
186 KURSUS KAWALAN PENYAKIT DALAM TANAMAN FERTIGASI (UPSKILLING GS) [ Siri 1/2023 ] 14/06/2023 - 15/06/2023
Selesai
187 Kursus Kejuruteraan Sistem Aplikasi Sektor Awam (KRISA)- Fasa Rekabentuk, Pembangunan dan Pelaksanaan Sistem [ Siri 2/2023 ] 14/06/2023 - 16/06/2023
Selesai
188 KURSUS PEMERIKSAAN DAGING SIRI 2 (UPSKILLING-PP) [ Siri 2/2023 ] 14/06/2023 - 15/06/2023
Selesai
189 Kursus IR 4.0 : Foundations Of Blockchain [ Siri 1/2023 ] 13/06/2023 - 15/06/2023
Selesai
190 Kursus Tatacara Pengurusan Stor dalam Pengurusan Kewangan Negara [ Siri 1/2023 ] 13/06/2023 - 15/06/2023
Selesai
191 KURSUS PEMINDAHAN TEKNOLOGI TERNAKAN IKAN SANGKAR DI DALAM KOLAM (UPSKILLING-GS) [ Siri 1/2023 ] 13/06/2023 - 14/06/2023
Selesai
192 Kursus Audit Dalam Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) [ Siri 1/2023 ] 13/06/2023 - 14/06/2023
Selesai
193 Masterclass on Civil Service Good Governance [ Siri 1/2023 ] 12/06/2023 - 15/06/2023
Selesai
194 Kursus Pengurusan Kenderaan Kerajaan [ Siri 1/2023 ] 12/06/2023 - 14/06/2023
Selesai
195 Kursus Internet of Things (Tahap Asas) [ Siri 1/2023 ] 12/06/2023 - 14/06/2023
Selesai
196 Kursus Pengurusan Pelanggan [ Siri 1/2023 ] 12/06/2023 - 14/06/2023
Selesai
197 KURSUS KULTUR TISU TUMBUHAN [ Siri 1/2023 ] 07/06/2023 - 08/06/2023
Selesai
198 Kursus Asas Penulisan Teks Ucapan Kerajaan [ Siri 2/2023 ] 07/06/2023 - 08/06/2023
Selesai
199 Kursus IR4.0 : Intermediate Blockchain Solutions [ Siri 1/2023 ] 06/06/2023 - 08/06/2023
Selesai
200 Kursus MPSAS : Perakaunan Aset [ Siri 1/2023 ] 06/06/2023 - 08/06/2023
Selesai
201 Kursus Kejuruteraan Sistem Aplikasi Sektor Awam (KRISA) – Kajian Keperluan dan Analisis Sistem [ Siri 1/2023 ] 31/05/2023 - 02/06/2023
Selesai
202 Enhancing Service Delivery Series: Effective Telephone Skills [ Siri 2/2023 ] 30/05/2023 - 31/05/2023
Selesai
203 Power Up Your English: Effective Letters and Emails [ Siri 1/2023 ] 23/05/2023 - 25/05/2023
Selesai
204 Kursus Bahasa Pemodelan Enterprise Architecture [ Siri 1/2023 ] 23/05/2023 - 24/05/2023
Selesai
205 Kursus Cisco Certified Network Associate (CCNA): Introduction to Networks [ Siri 2/2023 ] 22/05/2023 - 26/05/2023
Selesai
206 Kursus PHP Framework Laravel Lanjutan: Intermediate To Advanced [ Siri 1/2023 ] 22/05/2023 - 26/05/2023
Selesai
207 Kursus Data Science Fundamentals [ Siri 2/2023 ] 16/05/2023 - 18/05/2023
Selesai
208 Kursus Hands On Meningkatkan Pengeluaran Dan Penuaian Cili Fertigasi Melalui Sistem IoT (Upskilling GS) [ Siri 1/2023 ] 15/05/2023 - 16/05/2023
Selesai
209 Penyeliaan Berkesan (Asas) [ Siri 1/2023 ] 15/05/2023 - 18/05/2023
Selesai
210 Kursus Teknologi Tanaman Asas Hidroponik (NFT) Sayuran Berdaun - Sawi (Siri 1) - (Upskilling GS) [ Siri 1/2023 ] 09/05/2023 - 10/05/2023
Selesai