Paparan       

280

rekod kursus
# Nama Kursus Tarikh Status
91 PENGENALAN KEPADA BIOSEKURITI TUMBUHAN SIRI 1 [ Siri 1/2022 ] 09/08/2022 - 11/08/2022
Buka
92 Power Up Your English Series: Effective Report Writing [ Siri 1/2022 ] 09/08/2022 - 11/08/2022
Buka
93 Kursus Audit Dalam Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) [ Siri 3/2022 ] 09/08/2022 - 10/08/2022
Buka
94 Kursus Kreativiti di Tempat Kerja [ Siri 2/2022 ] 09/08/2022 - 11/08/2022
Buka
95 Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 1.0 [ Siri 2/2022 ] 09/08/2022 - 10/08/2022
Buka
96 Bengkel Pengurusan Buku Perkhidmatan Kerajaan [ Siri 3/2022 ] 09/08/2022 - 11/08/2022
Buka
97 Kursus Penyeliaan Berkesan (Asas) [ Siri 2/2022 ] 09/08/2022 - 11/08/2022
Buka
98 Tatacara Pengurusan Stor dalam Pengurusan Kewangan Negara [ Siri 2/2022 ] 08/08/2022 - 11/08/2022
Buka
99 Kursus Pengurusan Bencana [ Siri 2/2022 ] 08/08/2022 - 11/08/2022
Buka
100 Kursus Sistem Pengurusan Aset Alih Kerajaan (SPAA 3.1) SPA [ Siri 1/2022 ] 08/08/2022 - 09/08/2022
Buka
101 Research Methodology Approach For Practitioners [ Siri 2/2022 ] 08/08/2022 - 12/08/2022
Buka
102 Kursus Tatacara Pengurusan Stor dalam Pengurusan Kewangan Negara [ Siri 3/2022 ] 08/08/2022 - 11/08/2022
Buka
103 Kursus Pengurusan Sumber Manusia Baharu "Human Resource Champions" (Modul Pengurusan Gaji, Elaun dan Kemudahan) [ Siri 2/2022 ] 02/08/2022 - 04/08/2022
Buka
104 Kursus Pemikiran, Perancangan dan Pengurusan Strategik [ Siri 2/2022 ] 02/08/2022 - 04/08/2022
Buka
105 Kursus Petugas Barisan Hadapan Yang Berkaliber [ Siri 2/2022 ] 02/08/2022 - 04/08/2022
Buka
106 Kursus Pengurusan Aset Alih [ Siri 3/2022 ] 01/08/2022 - 04/08/2022
Buka
107 Bahasa Mandarin Untuk Interaksi Harian [ Siri 4/2022 ] 01/08/2022 - 05/08/2022
Buka
108 Kursus Pengurusan Mesyuarat [ Siri 2/2022 ] 01/08/2022 - 03/08/2022
Tutup
109 Pembinaan Munsyi Muda Bahasa [ Siri 3/2022 ] 01/08/2022 - 05/08/2022
Buka
110 RBTCS: Insight to Digital Marketing [ Siri 1/2022 ] 27/07/2022 - 27/07/2022
Buka
111 PENGGUNAAN APLIKASI MUDAH ALIH GOOGLE EARTH DAN AVENZA DALAM PROJEK PERTANIAN [ Siri 1/2022 ] 26/07/2022 - 28/07/2022
Buka
112 Power Up Your English: Effective Note Taking And Summarizing Skills [ Siri 1/2022 ] 26/07/2022 - 27/07/2022
Buka
113 Kursus Machine Learning for Data Science [ Siri 1/2022 ] 26/07/2022 - 29/07/2022
Buka
114 Kursus Pemahaman dan Pelaksanaan MS ISO 9001:2015 [ Siri 2/2022 ] 26/07/2022 - 28/07/2022
Tutup
115 Kursus Asas Keselamatan Siber [ Siri 1/2022 ] 26/07/2022 - 26/07/2022
Tutup
116 TEKNOLOGI TANAMAN DURIAN [ Siri 1/2022 ] 26/07/2022 - 28/07/2022
Buka
117 KURSUS PENGURUSAN PEROLEHAN - SURAT SETUJU TERIMA (SST) DAN KONTRAK [ Siri 1/2022 ] 26/07/2022 - 27/07/2022
Buka
118 Kursus Mastering Innovation through Design Thinking [ Siri 1/2022 ] 26/07/2022 - 27/07/2022
Buka
119 Bengkel Pemurnian Senarai Semak Indeks Akauntabiliti Berdasarkan Penemuan Audit [ Siri 2/2022 ] 25/07/2022 - 27/07/2022
Buka
120 Kursus Pengurusan Mesyuarat [ Siri 1/2022 ] 25/07/2022 - 28/07/2022
Buka