Paparan       

374

rekod kursus
# Nama Kursus Tarikh Status
91 PAKEJ TEKNOLOGI TANAMAN PITAYA [ Siri 1/2024 ] 30/07/2024 - 01/08/2024
Buka
92 KURSUS KONSEP G.R.E.A.T DALAM PERKHIDMATAN AWAM (GCS) [ Siri 2/2024 ] 30/07/2024 - 31/07/2024
Buka
93 Kursus Teknik Pembiakan Buah-Buahan Secara Cantuman [ Siri 1/2024 ] 30/07/2024 - 01/08/2024
Buka
94 Kursus Pengurusan Mesyuarat [ Siri 3/2024 ] 29/07/2024 - 01/08/2024
Buka
95 Kursus Tatacara Pengurusan Stor dalam Pengurusan Kewangan Negara [ Siri 3/2024 ] 29/07/2024 - 01/08/2024
Buka
96 Kursus Kreativiti di Tempat Kerja [ Siri 2/2024 ] 29/07/2024 - 31/07/2024
Buka
97 Kursus Pemikiran Kreatif [ Siri 2/2024 ] 29/07/2024 - 31/07/2024
Buka
98 PEMBIMBING myOrganic SUBSEKTOR TANAMAN MAKANAN [ Siri 1/2024 ] 23/07/2024 - 25/07/2024
Buka
99 Kursus Saya Yang Menjalankan Amanah [ Siri 3/2024 ] 23/07/2024 - 24/07/2024
Buka
100 Kursus Chat GPT [ Siri 1/2024 ] 23/07/2024 - 24/07/2024
Buka
101 Kursus Pengurusan Perancangan Perniagaan Mengikut Tanaman Berfokus [ Siri 1/2024 ] 23/07/2024 - 25/07/2024
Buka
102 KURSUS ART DIRECTION [ Siri 2/2024 ] 22/07/2024 - 26/07/2024
Buka
103 KURSUS PENGOPERASIAN SISTEM SIARAYA [ Siri 1/2024 ] 22/07/2024 - 26/07/2024
Buka
104 Kursus Asas Penyelidikan untuk Penjawat Awam (Introduction to Research for Public Officials) [ Siri 3/2024 ] 22/07/2024 - 26/07/2024
Buka
105 Kursus Kreativiti di Tempat Kerja [ Siri 1/2024 ] 22/07/2024 - 24/07/2024
Tutup
106 KURSUS MOJO REMOTE PRODUCTION SYSTEM FOR NEWS [ Siri 1/2024 ] 22/07/2024 - 24/07/2024
Buka
107 Kursus Pengurusan Aset Alih [ Siri 2/2024 ] 16/07/2024 - 17/07/2024
Buka
108 KURSUS BAHASA MANDARIN UNTUK INTERAKSI HARIAN [ Siri 1/2024 ] 16/07/2024 - 18/07/2024
Buka
109 Kursus Change Management [ Siri 2/2024 ] 16/07/2024 - 18/07/2024
Buka
110 Bengkel Pengurusan Buku Perkhidmatan Kerajaan [ Siri 2/2024 ] 16/07/2024 - 18/07/2024
Buka
111 Kursus Fundamentals of Enterprise Architecture [ Siri 2/2024 ] 16/07/2024 - 18/07/2024
Buka
112 Kursus Ekosistem Kondusif Sektor Awam: Prinsip, Prosedur dan Amalan [ Siri 2/2024 ] 16/07/2024 - 18/07/2024
Buka
113 Kursus Sistem Pengurusan Aset Alih Kerajaan (SPAA 3.1) SPA [ Siri 1/2024 ] 16/07/2024 - 17/07/2024
Buka
114 Enhancing Delivery Service: English for Functional Purposes [ Siri 1/2024 ] 15/07/2024 - 26/07/2024
Buka
115 Kursus Pengurusan Harta Intelek Dan Pengkomesilan [ Siri 2/2024 ] 15/07/2024 - 18/07/2024
Buka
116 Tatacara Pengurusan Stor dalam Pengurusan Kewangan Negara [ Siri 1/2024 ] 15/07/2024 - 18/07/2024
Buka
117 KEMAHIRAN PENGETAHUAN PENGURUSAN LOGISTIK DAN PENYELENGGARAAN KENDERAAN [ Siri 1/2024 ] 15/07/2024 - 18/07/2024
Buka
118 Kursus Pengurusan Tanah Siri 2 [ Siri 1/2024 ] 15/07/2024 - 18/07/2024
Buka
119 Kursus Horizon Baharu KIK [ Siri 1/2024 ] 15/07/2024 - 17/07/2024
Buka
120 Kursus Pengurusan Pelanggan [ Siri 2/2024 ] 15/07/2024 - 17/07/2024
Tutup