Paparan       

342

rekod kursus
# Nama Kursus Tarikh Status
91 Bahasa Mandarin untuk Pegawai Imigresen [ Siri 1/2022 ] 23/05/2022 - 27/05/2022
Buka
92 Kursus Pengurusan Pelanggan [ Siri 1/2022 ] 23/05/2022 - 24/05/2022
Buka
93 Kursus Pemandu Cemerlang [ Siri 1/2022 ] 17/05/2022 - 19/05/2022
Buka
94 Kursus Pengurusan Kenderaan [ Siri 1/2022 ] 17/05/2022 - 19/05/2022
Buka
95 Kursus Data Science Fundamentals [ Siri 2/2022 ] 17/05/2022 - 19/05/2022
Buka
96 Kursus Pengurusan Pelanggan [ Siri 3/2022 ] 17/05/2022 - 19/05/2022
Buka
97 Kursus Penulisan Dokumen Rasmi Kerajaan (Minit Mesyuarat, Kertas Kerja, Laporan) [ Siri 3/2022 ] 17/05/2022 - 18/05/2022
Buka
98 EMOTIONAL & SPIRITUAL INTELLIGENCE [ Siri 1/2022 ] 17/05/2022 - 18/05/2022
Buka
99 Sustainable Leadership ( Touch on SDG and international organisation leadership) [ Siri 1/2022 ] 17/05/2022 - 19/05/2022
Buka
100 Kursus MyPortfolio: Panduan Kerja Sektor Awam [ Siri 1/2022 ] 16/05/2022 - 18/05/2022
Buka
101 Kursus Pemahaman dan Pelaksanaan MS ISO 9001:2015 [ Siri 1/2022 ] 16/05/2022 - 18/05/2022
Buka
102 Kursus Tatacara Pengurusan Stor dalam Pengurusan Kewangan Negara [ Siri 1/2022 ] 16/05/2022 - 18/05/2022
Buka
103 Kursus Pemikiran, Perancangan dan Pengurusan Strategik [ Siri 1/2022 ] 10/05/2022 - 12/05/2022
Buka
104 Kursus Tatacara Pengurusan Stor dalam Pengurusan Kewangan Negara [ Siri 2/2022 ] 09/05/2022 - 12/05/2022
Buka
105 Bahasa Mandarin Untuk Interaksi Harian [ Siri 2/2022 ] 09/05/2022 - 13/05/2022
Buka
106 Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 2.0 [ Siri 1/2022 ] 26/04/2022 - 28/04/2022
Buka
107 KURSUS PENGURUSAN HARTA INTELEK DAN PENGKOMESILAN [ Siri 1/2022 ] 12/04/2022 - 15/04/2022
Buka
108 Kursus Penulisan Dokumen Rasmi Kerajaan (Surat Rasmi, Memo, E-Mel) [ Siri 2/2022 ] 12/04/2022 - 13/04/2022
Buka
109 Kursus Leadership Plus [ Siri 1/2022 ] 12/04/2022 - 14/04/2022
Buka
110 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) - Modul IV : Penilaian Projek Dan Governan Dalam Projek [ Siri 1/2022 ] 11/04/2022 - 15/04/2022
Buka
111 Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan [ Siri 1/2022 ] 11/04/2022 - 12/04/2022
Buka
112 KURSUS PEMIKIRAN KREATIF [ Siri 2/2022 ] 05/04/2022 - 06/04/2022
Buka
113 Kursus Etika Kerja: Gamifikasi [ Siri 1/2022 ] 05/04/2022 - 05/04/2022
Buka
114 Imej dan Keterampilan [ Siri 1/2022 ] 29/03/2022 - 31/03/2022
Buka
115 Kursus Kecemerlangan Diri [ Siri 1/2022 ] 29/03/2022 - 31/03/2022
Buka
116 KURSUS HORIZON BAHARU KIK [ Siri 2/2022 ] 29/03/2022 - 31/03/2022
Buka
117 Kursus Perakaunan Akruan (Peringkat Asas) [ Siri 2/2022 ] 29/03/2022 - 31/03/2022
Buka
118 Kursus Change Management [ Siri 1/2022 ] 29/03/2022 - 31/03/2022
Buka
119 RBTCS: Playworks - Excel Fun Formulas [ Siri 1/2022 ] 28/03/2022 - 30/03/2022
Tutup
120 Kursus Pemandu Cemerlang [ Siri 1/2022 ] 28/03/2022 - 31/03/2022
Buka