Paparan       

363

rekod kursus
# Nama Kursus Tarikh Status
1 Kursus Asas Keselamatan Siber [ Siri 4/2023 ] 29/11/2023 - 29/11/2023
Buka
2 Kursus Pemikiran Kreatif [ Siri 2/2023 ] 13/11/2023 - 14/11/2023
Buka
3 Kursus Penyeliaan Berkesan (Asas) [ Siri 4/2023 ] 06/11/2023 - 09/11/2023
Buka
4 Kursus Keluarga Rahmah [ Siri 3/2023 ] 01/11/2023 - 01/11/2023
Buka
5 Kursus Advance Excel [ Siri 1/2021 ] 31/10/2023 - 02/11/2023
Buka
6 PROTOKOL, ETIKA SOSIAL DAN PENGURUSAN MAJLIS [ Siri 1/2023 ] 31/10/2023 - 02/11/2023
Buka
7 Kursus MyPortfolio: Panduan Kerja Sektor Awam [ Siri 1/2023 ] 30/10/2023 - 01/11/2023
Buka
8 Kursus Sistem Pengurusan Aset Alih Kerajaan (SPAA 3.1) SPA [ Siri 1/2023 ] 25/10/2023 - 26/10/2023
Buka
9 PENGURUSAN TATATERTIB DALAM PERKHIDMATAN AWAM [ Siri 1/2023 ] 24/10/2023 - 26/10/2023
Buka
10 Kursus Pengurusan Perosak Bersepadu (IPM) [ Siri 1/2023 ] 24/10/2023 - 26/10/2023
Buka
11 Kursus Sistem Pengurusan Aset Alih Kerajaan (SPAA 3.1) SPS [ Siri 1/2023 ] 23/10/2023 - 24/10/2023
Buka
12 Kursus Penyeliaan Berkesan (Asas) [ Siri 3/2023 ] 23/10/2023 - 25/10/2023
Buka
13 Language Awareness for Communication Success: Basic Grammar [ Siri 4/2023 ] 17/10/2023 - 18/10/2023
Buka
14 PENYIASATAN PENGELUARAN HASIL TANAMAN BUAH-BUAHAN, SAYURAN DAN TANAMAN LADANG (STL) [ Siri 1/2023 ] 17/10/2023 - 19/10/2023
Buka
15 KOMUNIKASI BERKESAN ZON UTARA [ Siri 1/2023 ] 17/10/2023 - 19/10/2023
Buka
16 Kursus Penulisan Dokumen Rasmi Kerajaan (Minit Mesyuarat, Kertas Kerja, Laporan) [ Siri 2/2023 ] 17/10/2023 - 18/10/2023
Buka
17 Kursus Pengiraan Komponen Hasil Padi [ Siri 1/2023 ] 17/10/2023 - 19/10/2023
Buka
18 Kursus Pengurusan Mesyuarat [ Siri 3/2023 ] 16/10/2023 - 19/10/2023
Buka
19 Kursus Profesionalisme Diri Unggul [ Siri 4/2023 ] 16/10/2023 - 18/10/2023
Buka
20 Kursus Pakej Teknologi NFT, DFT Dan Vertical Farming Bagi Tanaman Sayuran Ke Arah Veggie Factory [ Siri 1/2023 ] 10/10/2023 - 12/10/2023
Tutup
21 Kursus Pengurusan Kenderaan [ Siri 2/2023 ] 10/10/2023 - 12/10/2023
Buka
22 Enhancing Service Delivery Series: English for Customer Service [ Siri 4/2023 ] 10/10/2023 - 11/10/2023
Tutup
23 Kursus Etika Kerja Perkhidmatan Awam: Peranan Penyelia [ Siri 2/2023 ] 10/10/2023 - 11/10/2023
Buka
24 MOBILE JOURNALISM (MOJO) (FLEKSIBEL DAN PROFESSIONAL) [ Siri 1/2023 ] 10/10/2023 - 12/10/2023
Buka
25 Kursus Gamifikasi Kreativiti Di Tempat Kerja [ Siri 1/2023 ] 10/10/2023 - 12/10/2023
Buka
26 Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan [ Siri 4/2023 ] 09/10/2023 - 12/10/2023
Buka
27 Kursus Masterclass in Public Policy Making [ Siri 2/2023 ] 09/10/2023 - 12/10/2023
Buka
28 PEGAWAI PEMERIKSA SKIM PENGESAHAN BAHAN TANAMAN (SPBT) [ Siri 1/2023 ] 09/10/2023 - 12/10/2023
Buka
29 Kursus Pengukuhan Pasukan [ Siri 3/2023 ] 09/10/2023 - 12/10/2023
Buka
30 Kursus Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA): Prinsip, Prosedur dan Amalan [ Siri 2/2023 ] 09/10/2023 - 11/10/2023
Buka