KAJIAN

TAHAP PENERIMAAN INTAN DTIMS
BAGI PESERTA KURSUS

MISI

Untuk membangunkan Modal Insan Sektor Awam
yang kompeten melalui Pembelajaran Berkualiti

VISI

Untuk menjadi Institusi Pembelajaran
Sektor Awam yang unggul

Carian Kursus

INTAN

Bagi mempelbagaikan kaedah penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan, INTAN telah menyediakan kemudahan di mana penjawat awam boleh memohon kursus secara dalam talian. Kemudahan ini bukan saja dapat memudahkan proses permohonan kursus tetapi juga telah menggalakkan lebih ramai lagi penjawat awam untuk mengikuti kursus di INTAN.

Permohonan kursus lebih mudah

Peserta tidak perlu lagi untuk mengisi maklumat peserta kerana maklumat telah diambil dari sistem HRMIS

Tatacara Permohonan

INTAN - COURSERA

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)

Maklumat Lanjut