Carian Kursus

[ WZA0057 ] Pengurusan Buku Perkhidmatan Kerajaan [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini terbuka kepada semua penjawat awam Gred 19 sehingga Gred 41 yang ingin meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran dalam pengurusan buku perkhidmatan kerajaan.

Objektif Kursus
  1. Menerangkan tanggungjawab ketua jabatan dan pegawai kepentingan menguruskan Buku Perkhidmatan Kerajaan berdasarkan Bahagian II, Pekeliling Bilangan 5 Tahun 2007 – Panduan Pengurusan Pejabat; dan
  2. Menerangkan panduan buku rekod perkhidmatan dan penyata perubahan dengan lebih teratur, lengkap dan seragam berdasarkan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 15 Tahun 2008 – Panduan Menguruskan Buku Perkhidmatan Kerajaan.
Modul/Topik
Hari Pertama | 25/06/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan Buku Perkhidmatan Kerajaan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kaedah Merekod Kenyataan Peribadi & Kenyataan Perkhidmatan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Latih Amal 1
Hari Ke-2 | 26/06/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Kaedah Merekod Kenyataan Cuti & Lembaran Kelakuan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengenalan dan Penyediaan Penyata Perubahan (KEW.8)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Latih Amal 2
Hari Ke-3 | 27/06/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Latih Amal 3
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pembentangan Kumpulan Penilaian dan Penutupan Kursus