Carian Kursus

[ KCE1001 ] Modul DPA: Kerajaan Digital [ Siri 4/2022 ]

Sinopsis Kursus

Modul ini merangkumi beberapa topik berkenaan transformasi digital, kemahiran, proses, teknologi, dan strategi digital dalam memperkasa penyampaian perkhidmatan sektor awam agar selari dengan hala tuju kerajaan digital. Peserta dikehendaki melaksanakan aktiviti secara individu dan berkumpulan berdasarkan tugasan yang diberi.

Objektif Kursus
  1. Menganalisis isu-isu berkaitan ICT dalam organisasi agar menepati keperluan dan hala tuju kerajaan digital dengan menggunakan metodologi yang bersesuaian.
  2. Menilai inisiatif digital yang memenuhi keperluan organisasi dalam meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan sektor awam selari dengan hala tuju kerajaan digital.
  3. Mencadangkan inisiatif digital baharu yang memenuhi keperluan organisasi dalam memperkasakan sistem penyampaian perkhidmatan sektor awam selari dengan hala tuju kerajaan digital
Syarat Tambahan
  • Mempunyai laptop & Microsoft Excel (untuk kelas Data Analytics)
  • Wajib mengikuti Kursus Introduction to Big Data, Data Analytics & Data Science (Part 1 and Part 2) di EPSA
  • Peserta wajib sertai Google Classroom, Class Code: 2ejmama
Modul/Topik
Hari Pertama | 17/10/2022 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: DGCCR - Connected Technology
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Digital Mindset
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Digital Landscape
Hari Ke-2 | 18/10/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Digital Culture
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Individual Capabilities (IC)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Organizational Capabilities (OC)
Hari Ke-3 | 19/10/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pelan Strategik Pendigitalan (PSP): Pengenalan dan Fasa Mobilisasi
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pelan Strategik Pendigitalan (PSP): Fasa Analisis
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Latihan Fasa Analisis
Hari Ke-4 | 20/10/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: PSP: Fasa Strategi
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: PSP: Fasa Formulasi & Fasa Dokumentasi
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: PSP: Latihan Fasa Formulasi
Hari Ke-5 | 21/10/2022 | Jumaat
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Data Analysis Concept
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Data Analysis, Reporting and Visualization
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Capstone: Project / Assignment
Hari Ke-6 | 25/10/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Cyber Security: Pengenalan Asas Keselamatan Siber
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Cyber Security: Ancaman keselamatan siber, kelemahan keselamatan siber dan serangan siber
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Cyber Security: Kaedah pencegahan untuk mengatasi serangan siber
Hari Ke-7 | 26/10/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: ICT Governance in Public Sector: Pengenalan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: ICT Governance in Public Sector: Tadbir Urus ICT Dalam Sektor Awam
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: ICT Governance in Public Sector: Perbincangan