Carian Kursus

[ CCA0043 ] PENGURUSAN EMOSI DAN STRESS [ Siri 1/2023 ]

Sinopsis Kursus

Kursus Anjuran PLPP Wilayah Utara

Objektif Kursus
  1. Mengenalpasti simptom dan faktor-faktor penyumbang stress
  2. Memberi kefahaman terhadap situasi stress di tempat kerja dan mewujudkan persekitaran kerja yang positif
  3. Mempelajari teknik terapi dan lain-lain kaedah untuk mengurus esmosi serta menangani stress
Syarat Tambahan

Terbuka kepada Kakitangan Jabatan Pertanian

Modul/Topik
Hari Pertama | 05/09/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Ice breaking & Ujian Stali Personaliti
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengenalan Kepada Stress & Kesihatan Dari Sudut Psikologi,Fisiologi & Hubungan Interpersonal
Hari Ke-2 | 06/09/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Simptom-simptom Stress
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kesan Stress
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pengurusan Emosi
Hari Ke-3 | 07/09/2023 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Teknik menangani Stress