Carian Kursus

[ BZA0041 ] Kursus Pemandu Cemerlang [ Siri 2/2024 ]

Sinopsis Kursus

Bagi mempertingkatkan lagi prestasi kerja para pemandu khususnya dalam pemanduan ke tahap yang lebih profesional dan berkualiti  disamping meningkatkan kecemerlangan organisasi.
.

Objektif Kursus
  1. Membentuk tingkahlaku berhemah dan cemerlang dalam diri Pemandu Kenderaan Kerajaan menurut Pekeliling Perbendaharaan WP 4.1
  2. Menyelenggara Buku Log Kenderaan dengan sempurna menurut Pekeliling Perbendaharaan WP 4.1
  3. Mematuhi undang-undang dan peraturan-peraturan jalanraya serta kesalahan-kesalahan lalulintas yang sedang berkuatkuasa semasa memandu menurut Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan 1987 dan Kaedah-kaedah Pengangkutan Jalan dengan Betul.
  4. Mempamerkan Imej dan Ketrampilan Diri Pemandu Kenderaan Kerajaan dengan baik.
  5. Mengaplikasi Etiket dan Protokol Pemanduan Kenamaan dengan betul.
Modul/Topik
Hari Pertama | 25/06/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Ciri-Ciri Pemandu Berhemah dan Cemerlang
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengurusan Buku Log Kenderaan Kerajaan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Penyelenggaraan Buku Log Kenderaan Kerajaan (Latih Amal)
Hari Ke-2 | 26/06/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Undang-Undang dan Peraturan=Peraturan Jalan Raya
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kesalahan-Kesalahan Dalam AJPJ 1987, ALPKP 1987dan Kaedah Peraturan Jalan Raya dan Sistem KEJARA
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pemanduan Berhemah
Hari Ke-3 | 27/06/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Komunikasi
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Imej dan Ketrampilan Diri Pemandu Kenderaan Kerajaan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Rumusan, Penilaian dan Penutupan Kursus