Carian Kursus

[ CCA0038 ] PERKHIDMATAN [ Siri 1/2023 ]

Sinopsis Kursus

Kursus anjuran PLPP Wilayah Utara.

 

Objektif Kursus
  1. Meningkatkan pengetahuan dalam urusan perkhidmatan kakitangan Jabatan selaras dengan Pekeliling-Pekeliling, Peraturan-Peraturan dan Arahan-Arahan berkaitan berkuatkuasa bagi memastikan tadbir urus perkhidmatan yang baik.
  2. Mengenalpasti Pekeliling-Pekeliling,Peraturan-Peraturan dan Arahan-Arahan berkaitan berkuatkuasa yang terkini.
  3. Mengenalpasti isu-isu dan cadangan penyelesaian dalam urusan perkhidmatan.
Syarat Tambahan

Terbuka kepada kakitangan Jabatan Pertanian sahaja.

Modul/Topik
Hari Pertama | 25/07/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: URUSAN PERKHIDMATAN
Hari Ke-2 | 26/07/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: URUSAN PERKHIDMATAN
Hari Ke-3 | 27/07/2023 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: URUSAN PERKHIDMATAN
: URUSAN PERKHIDMATAN