Carian Kursus

[ EEA0039 ] PROFIL PERSONALITI TAJMA [ Siri 1/2023 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran menggunakan ujian psikometrik sebagai alat pengukur dalam sesi bimbingan dan pembangunan modal insan. 

Objektif Kursus
  1. Meningkatkan Pengetahuan dan kemahiran menggunakan Ujian Psikometrik Sebagai Alat Pengukur dalam Sesi Bimbingan dan Pembangunan Modal Insan
Syarat Tambahan

Kursus ini terbuka kepada semua kakitangan di Jabatan Pertanian Malaysia. 

 

Modul/Topik
Hari Pertama | 26/01/2023 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: PENYEDIAAN LAPORAN PROFIL PERSONALITI KERAHSIAN UJIAN PERSONALITI
Hari Ke-2 | 11/04/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan kepada Profil Personaliti TAJMA
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengenalan kepada Profil Personaliti TAJMA -sambungan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: KAJIAN KES DAN SIMULASI -1
: KAJIAN KES DAN SIMULASI 2
Hari Ke-3 | 12/04/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: SIMULASI DAN INTERPRITASI -PROFIL PERSONALITI TAJAM DALAM TALIAN
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: ISU ETIKA DALAM PENGUJIAAN PERSONALITI