Carian Kursus

[ IEA0020 ] KURSUS PENGOPERASIAN LIVE STREAMING VMIX [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus Pengoperasian Live Streaming vMix (Pertengahan) merupakan kursus peringkat pertengahan untuk peserta yang telah menghadiri Kursus Live Streaming vMix (Asas) serta pengguna perisian vMix.Kursus ini direka untuk memberi pendedahan tentang konfigurasi peralatan bagi tujuan penerbitan penstriman langsung ke platform media digital yang komprehensif secara teori dan amali mengikut piawaian industri penyiaran.

Objektif Kursus
  1. Mengoptimum kemahiran penggunaan perisian vMix sebagai pengadun video.
  2. Meningkatkan kemahiran konfigurasi dan pengoperasian peralatan live streaming serta pemantauan siaran
  3. Meningkatkan kebolehan menyedia dan membuat konfigurasi interface layout program mengikut keperluan penerbitan.
Brosur/Dokumen
Syarat Tambahan

Penyertaan terbuka kepada peserta dari skim perkhidmatan:

  • Kejuruteraan Penyiaran
  • Penerbit Rancangan
  • Teknologi Maklumat 
Modul/Topik
Hari Pertama | 10/06/2024 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Sesi 1 : vMix Multiview
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Sesi 2 : vMix Title
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Sesi 3 : - Hands On 1
Hari Ke-2 | 11/06/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Sesi 4 : vMix Audio
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Sesi 5 : vMix Call
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Sesi 6 : - Hands On 2
Hari Ke-3 | 12/06/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Sesi 7 : SRT with vMix
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Sesi 8 : NDI with vMix
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Sesi 9 : - Hands On 3 
Hari Ke-4 | 13/06/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Sesi 10 : Universal Title Controller
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Sesi 11 : Stream Deck
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Sesi 12 : - Hands On 4