Carian Kursus

[ WZA0068 ] Kursus Emotional Spiritual Intelligence [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini dijalankan bagi membantu individu mengenal perasaan diri, memotivasi dan mengendalikan emosi diri dengan lebih berkesan. Kawalan emosi serta peningkatan tahap spiritual yang stabil akan boleh membantu individu melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan lebih komited dan sekaligus mewujudkan suasana kerja yang harmoni dan kondusif. Kursus ini akan memberi pendedahan berkaitan aspek berikut:

Inventori dan interpretasi diri dan emosi (personal profile).

Emosi: ekspresi perasaan dan pemikiran (self awareness).

Kuasa minda separuh sedar: kawalan emosi menerusi minda separuh sedar.

Aplikasi psikologi positif dan pengurusan emosi.

Objektif Kursus
  1. Menerangkan semula lima komponen dalam kebijaksanaan spiritual berdasar kerangka holistik pembangunan sumber manusia.
  2. Mengunakan lima kompetensi (peribadi dan sosial) kebijaksanaan emosi berdasar model Goleman.
Modul/Topik
Hari Pertama | 24/04/2023 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: 1- PENGENALAN KEPADA KECERDASAN EMOSI DAN SPIRITUAL
Hari Ke-2 | 23/04/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: 2- PERSONALITI DIRI
SESI 2 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: 3- KOMPETENSI PERIBADI - KESEDARAN KENDIRI
Hari Ke-3 | 24/04/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: 4- KOMPETENSI PERIBADI - KAWALAN EMOSI 5- KOMPETENSI SOSIAL - KESEDARAN SOSIAL
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: 6- KECERDASAN SPIRITUAL
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: 7- KOMPETENSI SOSIAL - PENGURUSAN PERHUBUNGAN & RUMUSAN