Carian Kursus

[ KEA0023 ] Kursus Malaysia MADANI Perkhidmatan Awam [ Siri 4/2024 ]

Sinopsis Kursus
  1. YAB Perdana Menteri telah melancarkan gagasan Malaysia MADANI pada 19 Januari 2023 yang menjadi dasar utama bagi Kerajaan.
  2. Kursus ini dilaksanakan adalah untuk menyebarluaskan kefahaman berkenaan gagasan Malaysia MADANI kepada seluruh penjawat awam.
Objektif Kursus
  1. Menerangkan enam (6) nilai teras Malaysia MADANI dengan betul.
  2. Mengaplikasikan enam (6) nilai teras Malaysia MADANI dalam menyelesaikan kajian kes Bitara Malaysia MADANI yang akan diberikan semasa kursus.
Syarat Tambahan

Kursus Malaysia MADANI Perkhidmatan Awam Siri 4 Tahun 2024 ini akan dijalankan secara DALAM TALIAN.

1- Peserta yang berjaya terpilih perlulah menggunakan komputer/komputer riba yang dilengkapi dengan kamera dan mikrofon yang berfungsi dengan baik. Penggunaan telefon bimbit atau peranti lain adalah TIDAK BERSESUAIAN memandangkan peserta akan menjalani aktiviti bertulis dalam sesi-sesi perkongsian. 

2- Peserta perlu menghadiri setiap slot perkongsian dengan menggunakan NAMA SEBENAR.

3- Mengisi penilaian kursus setelah tamat kursus.

Kegagalan peserta untuk mematuhi syarat-syarat asas ini boleh menyebabkan permohonan kursus seterusnya tidak akan dipertimbangkan.

Modul/Topik
Hari Pertama | 24/07/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Konsep Membangun Malaysia MADANI
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Nilai Teras: keMampanan
: Nilai Teras: Daya cipta
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Nilai Teras: kesejAhteraan
: Nilai Teras: hormAt
Hari Ke-2 | 25/07/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Nilai Teras: keyakiNan
: Nilai Teras: Ihsan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kajian Kes Bitara Malaysia MADANI