Carian Kursus

[ KFA0016 ] Kursus Revolusi Perindustrian Keempat (4IR) dan Ekonomi Digital (Kumpulan P&P) [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

Di akhir kursus para peserta akan dapat:

  1. Mengenalpasti konsep dan komponen teknologi di dalam revolusi perindustrian dan ekonomi digital; dan
  2. Menerangkan dasar-dasar kerajaan yang menyokong revolusi perindustrian keempat dan ekonomi digital seperti Dasar 4IR Negara, Blueprint Ekonomi Digital Malaysia, Industry 4.0 (Industry4WARD) dan Pelan Hala Tuju Strategik e-Dagang Nasional (NESR)
Objektif Kursus
  1. Mengenalpasti konsep dan komponen teknologi di dalam revolusi perindustrian dan ekonomi digital; dan
  2. Menerangkan dasar-dasar kerajaan yang menyokong revolusi perindustrian keempat dan ekonomi digital seperti Dasar 4IR Negara, Blueprint Ekonomi Digital Malaysia, Industry 4.0 (Industry4WARD) dan Pelan Hala Tuju Strategik e-Dagang Nasional (NESR)
Syarat Tambahan

-

Modul/Topik
Hari Pertama | 15/02/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan kepada 4IR
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Understanding the Digital Economy
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Industry4WRD:
Hari Ke-2 | 16/02/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengurusan Data Raya dalam Perkhidmatan Awam
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Emerging Technologies as the Driver of Economy
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Realizing the promise of Artificial Intelligence (AI) and Internet of Things (IOT)
Hari Ke-3 | 17/02/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Industrie 4.0 : German
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Retail & E-Commerce
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Perspectives on financial development and fintech