Carian Kursus

[ KNA0002 ] Kursus Pemikiran Kreatif [ Siri 3/2022 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini dirangka bagi meningkatkan keupayaan dan kemahiran berfikir secara kreatif di kalangan penjawat awam dalam pengurusan organisasi dan membantu dalam penyelesaian masalah.

Objektif Kursus
  1. Meningkatkan keupayaan dan kemahiran berfikir secara kreatif dikalangan penjawat awam dalam pengurusan organisasi dan penyelesaian masalah.
  2. Menerangkan teori serta konsep pemikiran kreatif dan inovatif.
  3. Menyenaraikan creative tools yang boleh digunakan untuk membuat penambahbaikan, menyelesaikan masalah mahupun mencipta perkhidmatan atau produk baharu dalam pekerjaan.
  4. Menerangkan bagaimana creative tools digunakan untuk membuat penambahbaikan, menyelesaikan masalah mahupun mencipta perkhidmatan atau produk baharu dalam pekerjaan.
  5. Mengaplikasikan creative tools bagi membuat bagi membuat penambahbaikan, menyelesaikan masalah mahupun mencipta perkhidmatan atau produk baharu dalam pekerjaan.
  6. Mengaplikasikan best practices yang dipelajari ke arah meningkatkan pembudayaan inovasi organisasi.
Syarat Tambahan

Peserta yang telah dipilih untuk menghadiri kursus perlu mematuhi syarat-syarat berikut:

  1. Hadir secara fizikal ke Akademi Audit Negara, Bandar Enstek, Nilai sama ada untuk pendaftaran, menghadiri kuliah dan sebagainya. 
  2. Kelulusan Ketua Jabatan diperolehi oleh peserta semasa borang pengesahan kehadiran DTIMS dimuatnaik.
  3. Menghadiri kursus sekurang-kurangnya 80% kehadiran.
  4. Membuat penilaian kursus  melalui pautan www.dtims.intan.my bagi memperolehi Sijil Kehadiran Kursus pada hari terakhir kursus.
Modul/Topik
Hari Pertama | 21/06/2021 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan Kepada Kreativiti dan Inovasi
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Memahami Minda
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Creative Tool: Mind Provocation & Random Input
Hari Ke-2 | 22/06/2021 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Creative Tool: Brainstorming & SCAMPER
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Sesi Creative Idea Jamming (Latihan Dalam Kumpulan)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Rumusan Penilaian & Penutup