Carian Kursus

[ WZA0059 ] Kursus Pembangunan Panel Penilai Horizon Baharu (KIK) [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

Kursus dilakasanakan adalah untuk melatih bakal panel bagi mengadili pertandingan di konvensyen Horizon Baharu KIK.

Bakal panel perlu didedahkan asas keperluan kompetensi, profesionalisme serta intergriti dalam penilaian projek KIK.

Objektif Kursus
  1. Menerangkan kaedah penilaian projek KIK berdasarkan Horizon Baharu KIK;
  2. Mengaplikasikan kaedah pemarkahan projek KIK berdasarkan kriteria dan rubrik pemarkahan; dan
  3. Melaksanakan penilaian terhadap projek KIK
Brosur/Dokumen
Syarat Tambahan

Pernah menghadiri kursus Horizon Baharu KIK dan mempunyai tempoh penglibatan/pengalaman dalam KIK  Horizon Baharu sekurang-kurangnya 2 tahun.

Modul/Topik Muat Turun
Hari Pertama | 23/03/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Panduan Pembudayaan dan Pemerkasaan Inovasi dalam Sektor Awam melalui Horizon Baharu KIK
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Mekanisme Penilaian ,Kriteria Pemarkahan Projek KIK Dan Dokumentasi Projek KIK
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Latih Amal Penilaian Pemarkahan Dokumen KIK
Hari Ke-2 | 24/03/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Rubrik Pemarkahan Projek KIK
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Sesi Pembentangan Dan Rumusan