Carian Kursus

[ BZA0040 ] Kursus Penulisan Dokumen Rasmi Kerajaan (Surat Rasmi, Memo dan E-Mel) [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Surat rasmi dan memo rasmi merupakan salah satu medium komunikasi rasmi dalam urusan pentadbiran kerajaan bagi menyampaikan hasrat, arahan, transaksi dan aktiviti antara organisasi yang akhirnya menjadi rekod atau dokumen rujukan dalam tadbir urus kerajaan. Penulisan surat dan memo rasmi yang berkualiti akan membantu organisasi khasnya pejabat-pejabat awam dalam memberi dan menerima mesej bermakna yang dapat mempercepatkan proses tindakan serta penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan.

Objektif Kursus
  1. Menggunakan format surat rasmi, memorandum dan emel yang betul berdasarkan Arahan Pentadbiran Ketua Pengarah MAMPU Bil. 5 Tahun 2014:Panduan Penulisan Surat Rasmi, Memo dan Emel serta Pekeliling lain yang berkaitan.
  2. Mengaplikasikan kaedah penulisan dokumen khususnya surat rasmi, memorandum dan emel berdasarkan tatabahasa melayu yang standard.
Modul/Topik
Hari Pertama | 24/09/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan Penulisan Dokumen Rasmi Kerajaan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Format Surat Rasmi, Memo dan E-mel Kerajaan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Latihan Dalam Kumpulan 1 (Format)
Hari Ke-2 | 25/09/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Gaya Bahasa Dalam Penulisan Dokumen Rasmi Kerajaan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Latihan Dalam Kumpulan 2 (Bahasa)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Latihan Penulisan , Persembahan Kumpulan dan Rumusan