Carian Kursus

[ KNA0021 ] Kursus Talent Management [ Siri 1/2023 ]

Sinopsis Kursus

Memberi pendedahan mengenai Pengurusan Bakat dan Pelan Penggantian yang telah dipraktikan di dalam industri dan pengkhususan akan dilaksanakan dalam perkhidmatan.

Objektif Kursus
  1. Memberi pendedahan mengenai Pengurusan Bakat dalam Perkhidmatan Awam.
  2. Memahami kepentingan amalan Pelan Pengantian dalam sesebuah organisasi.
Brosur/Dokumen
Syarat Tambahan

Keutamaan akan diberikan kepada peserta yang berperanan sebagai Pengurus Sumber Manusia atau menguruskan Urusan Latihan di Jabatan/Agensi.

Modul/Topik
Hari Pertama | 21/06/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Taklimat Kursus
: Sesi Taaruf, Pengenalan kepada Pengurusan Sumber Manusia dalam Perkhidmatan Awam Malaysia.
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengenalan kepada Pengurusan Bakat
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pelan Strategi Pengurusan Bakat
Hari Ke-2 | 22/06/2023 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Lawatan Korporat
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Lawatan Korporat
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Langkah-Langkah Pengurusan Bakat
Hari Ke-3 | 23/06/2023 | Jumaat
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan Kepada Pelan Penggantian dan Kepentingan Dalam Organisasi
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pelan Penggantian: Strategi Pembangunan dan Pelaksanaan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Penilaian dan Penutup