Carian Kursus

[ WZA0034 ] Kursus Mastering Innovation through Design Thinking [ Siri 2/2023 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada para peserta berkenaan dengan teknik Design Thinking. Peserta juga akan berpeluang mengaplikasikan teknik Design Thinking dalam penyelesaian masalah melalui kaedah tugas lapangan.

Objektif Kursus
  1. Menerangkan teori serta konsep pemikiran reka bentuk
  2. Mengenalpasti isu serta masalah dalam organisasi
  3. Mempraktikkan lima (5) langkah pemikiran reka bentuk dalam penyelesaian masalah;
  4. Menyebarluas pengetahuan dan pengalaman mengaplikasi pemikiran reka bentuk; 5 Memperkukuh jalinan kerjasama dikalangan peserta.
  5. Memperkukuh jalinan kerjasama dalam kalangan peserta.
Modul/Topik
Hari Pertama | 15/08/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: PENGENALAN PADA DESIGN THINKING
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: LANGKAH 1: EMPATI
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: LANGKAH 2 : TAFSIRAN (DEFINE)
Hari Ke-2 | 16/08/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: LANGKAH 3: PENJANAAN (IDEATE)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: LANGKAH 4: PROTOTAIP
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: LANGKAH 5: UJIAN
: RUMUSAN DAN PENUTUP