Carian Kursus

[ KPA0004 ] Masterclass on Civil Service Governance [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

Selaras dengan era Malaysia baharu, pimpinan kerajaan Malaysia kini mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap peranan penjawat awam dengan memberikan tumpuan khusus kepada aspek tadbir urus. Bahkan, sektor perkhidmatan awam dilihat sebagai tulang belakang pelaksanaan dasar-dasar negara. Justeru itu, bagi memenuhi hasrat tersebut, Kluster Pengajian Dasar Awam dan Governan memperkenalkan KURSUS MASTERCLASS ON CIVIL SERVICE GOVERNANCE dengan mengambil kira keperluan semasa yang akan memberikan pendedahan kepada penjawat awam mengenai persekitaran tadbir urus yang berkesan.

Objektif Kursus
  1. Mengenal pasti perbezaan konsep antara ‘Public Administration’, ‘New Public Management’ dan ‘New Public Governance.
  2. Menyatakan kepentingan konsep tadbir urus dalam sektor awam
  3. Menghasilkan sekurang-kurangnya satu idea untuk penambahbaikan penyampaian perkhidmatan sedia ada dengan menggunapakai ‘Four-Governance Model Framework’.
Modul/Topik
Hari Pertama | 14/02/2022 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Perspektif global terhadap tadbir urus
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Konsep asas pendekatan tadbir urus
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Amalan-amalan baik dalam tadbir urus
Hari Ke-2 | 15/02/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Tadbir urus dalam penyampaian perkhidmatan awam
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Sesi Perkongsian Ilmu: Pemantauan Inisiatif Tadbir Urus Sektor Awam
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Sesi Perkongsian Ilmu : Penglibatan Pihak Berkepentingan
Hari Ke-3 | 16/02/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Sesi Perkongsian Ilmu : Tadbir Urus daripada Perspektif Perundangan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Aktiviti Kumpulan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Sesi Pitching
Hari Ke-4 | 17/02/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pembentangan Kumpulan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pembentangan Kumpulan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pembentangan Kumpulan