Carian Kursus

[ KXA0005 ] Bengkel Train The Trainer [ Siri 1/2023 ]

Sinopsis Kursus

Program latihan ini diwujudkan bagi mendedahkan kepada jurulatih tentang kepentingan latihan, prinsip pembelajaran dan bagaimana untuk menjadi jurulatih yang berkesan dan dapat memberikan manfaat optimum kepada kumpulan sasaran bagi latihan yang akan mereka laksanakan. Program ini ditawarkan kepada jurulatih sektor awam Gred 29 hingga Gred 52 bagi mempertingkatkan kompetensi dalam memberi input secara efektif.

Objektif Kursus
  1. Mengenal pasti kepentingan latihan dalam organisasi dan peranan jurulatih sektor awam dengan tepat;
  2. Menyenaraikan prinsip-prinsip pembelajaran dewasa berdasarkan Teori Malcolm Knowles dengan betul;
  3. Mengaplikasikan penyampaian pembelajaran yang berkesan berpandukan strategi pembelajaran dewasa; dan
  4. Menyediakan Rancangan Sesi Pengajaran (RSP) dengan sistematik mengikut format.
Syarat Tambahan

Terbuka kepada semua Jurulatih Sektor Awam

Modul/Topik
Hari Pertama | 13/02/2023 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Sesi Taklimat dan Sinergi Kumpulan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Peranan Jurulatih Sektor awam
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Dinamika Pembelajaran Dewasa
Hari Ke-2 | 14/02/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pembangunan Objektif Latihan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pembangunan Kurikulum - NOCMAE dan RSP
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pembangunan Kurikulum - NOCMAE dan RSP
Hari Ke-3 | 15/02/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Trajektori Persembahan Berkesan - Grooming
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Trajektori Persembahan Berkesan - Penyediaan Slaid PowerPoint