Carian Kursus

[ WZA0027 ] Berfikir di Luar Kotak [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

Program kursus ini menekankan kepada teknik-teknik berfikir tertentu untuk diaplikasikan dan melihatnya kesannya khususnya dalam kaedah penyelesaian masalah. Pendekatan yang akan dipelajari dalam program kursus ini akan membolehkan peserta kursus mengenalpasti situasi yang tepat & menggunakan formula yang betul bagi situasi tersebut.

Objektif Kursus
  1. Menerangkan konsep berfikir di luar kotak;
  2. Menerangkan konsep left brain dan right brain dalam kontek berfikir di luar kotak;
  3. Menerangkan teknik-teknik berfikir di luar kotak;
  4. Berupaya mengaplikasikan teknik-teknik berfikir di luar kotak melalui aktiviti dan tugasan yang diberikan secara berkesan; dan
  5. Mengaplikasikan pemikiran kritis dalam penyelesaian masalah.
Brosur/Dokumen
Syarat Tambahan

Terbuka kepada semua gred jawatan perkhidmatan awam, negeri dan berkanun.

Modul/Topik Muat Turun
Hari Pertama | 15/03/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: PENGENALAN KEPADA BERFIKIR DI LUAR KOTAK
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: RIGHT BRAIN & LEFT BRAIN
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: MENGAPLIKASI SYSTEM THINKING & CRITICAL THINKING
Hari Ke-2 | 16/03/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: TEKNIK DALAM BERFIKIR DI LUAR KOTAK
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: TEKNIK DALAM BERFIKIR DI LUAR KOTAK ..SAMB..
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: PROBLEM SOLVING CHALLENGE
Hari Ke-3 | 17/03/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: THINK BIG
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: FINAL DEBRIEFING