Carian Kursus

[ UZA0061 ] Kenali Personaliti Perkhidmatan Berkualiti [ Siri 3/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini merupakan satu kaedah untuk memahami corak pemikiran individu semasa berkomunikasi dan seterusnya dapat mengenalpasti cara individu tersebut bertingkahlaku. Dengan pemahaman ini,akan dapat membantu memudahkan proses komunikasi  kerana sudah mengetahui kaedah pencerapan maklumat, bentuk motivasi yang diperlukan dan persekitaran yang bagaimana invidivu tersebut boleh menjadi lebih produktif dalam menjalankan tugasan yang diberikan serta menggunakan bahasa minda yang betul ketika berkomunkasi. Kursus ini dilaksanakan selama 3 hari yang melibatkan modul seperti ceramah, kajian kes, permainan dan bengkel untuk memberi peserta kefahaman yang jelas berkaitan komunikasi dan tingkahlaku

Objektif Kursus
  1. Menyenaraikan elemen-elemen yang terdapat dalam Model Komunikasi Neuro Linguistic Programme (NLP);
  2. Menyenaraikan ciri-ciri Sistem Representasi Diri yang mempengaruhi manusia memproses maklumat dan bertingkah laku;
  3. Menyenaraikan jenis-jenis meta program semasa proses komunikasi bagi membentuk tingkah laku seseorang dalam organisasi; dan
  4. Mengaplikasikan Model Komunikasi NLP semasa berkomunikasi di tempat kerja
Syarat Tambahan

Keutamaan akan diberikan kepada pegawai digred 29 hingga 52 pada Siri ke 3 ini.

Modul/Topik
Hari Pertama | 25/06/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Komunikasi dan Minda
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Siapa saya? Siapa Mereka
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Perbincangan Kumpulan
Hari Ke-2 | 26/06/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Personaliti dan Tingkahlaku
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Motivasi dan Tingkahlaku
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Perbincangan Kumpulan
Hari Ke-3 | 27/06/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Komunikasi Berpengaruh
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Latih Amal dan Persembahan Kumpulan