Carian Kursus

[ KLA1015 ] Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 1.0 [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

Menerangkan elemen-elemen dalam organisasi dan perbezaan antara konsep kepimpinan dan pembentukan strategi

Objektif Kursus
  1. i. Menerangkan elemen-elemen dalam organisasi dan perbezaan antara konsep kepimpinan dan pembentukan strategi;
  2. ii. Menerangkan empat jenis cara memimpin dengan menggunakan model memimpin dengan pemikiran strategik
  3. iii. Mengaplikasikan empat jenis cara memimpin dengan menggunapakai model memimpin dengan pemikiran strategik
Syarat Tambahan

Tiada

Modul/Topik Muat Turun
Hari Pertama | 26/07/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan & Teori Pengurusan Organisasi
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Konsep & Teori Kepimpinan
Hari Ke-2 | 27/07/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Kepimpinan dalam Pengurusan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Memahami Tingkahlaku dalam Organisasi
Hari Ke-3 | 28/07/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Peranan Pemimpin dan Pengikut dalam Merealisasikan Matlamat Organisasi
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Integriti dalam Kepimpinan / Refleksi Kursus