Carian Kursus

[ SZA0036 ] Kursus Pengurusan Mesyuarat [ Siri 2/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini dilaksanakan bagi melatih penjawat awam agar mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam pengurusan mesyuarat berdasarkan Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam Bilangan 2 Tahun 2018.

Objektif Kursus
  1. Menyenaraikan pekeliling dan garis panduan pengurusan mesyuarat Kerajaan yang sedang berkuatkuasa;
  2. Menyediakan senarai semak sebelum, semasa dan selepas mesyuarat;
  3. Menyenaraikan dokumen-dokumen yang perlu disediakan untuk tujuan mesyuarat; dan
  4. Mengaplikasikan penyediaan minit mesyuarat dan laporan maklum balas keputusan mesyuarat dengan betul.
Syarat Tambahan

Kursus ini akan dilaksanakan secara bersemuka. Tuan/Puan hendaklah memastikan penggunaan e-mel rasmi yang dikemukakan dalam sistem DTIMS adalah yang terkini.

Pemakluman status permohonan (termasuk surat tawaran kursus) akan dihantar terus ke e-mel yang telah didaftarkan dalam sistem HRMIS Tuan/Puan. Sila pastikan HRMIS telah dikemaskini dengan butiran terkini.

Modul/Topik
Hari Pertama | 26/08/2024 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pendaftaran & Taklimat Kursus
: Panduan Pengurusan Mesyuarat Kerajaan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Tadbir Urus Mesyuarat
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Penyediaan Dokumen Mesyuarat
: Latih Amal 1 : Penyediaan Dokumen Mesyuarat
: Latih Amal 1 : Penyediaan Dokumen Mesyuarat
Hari Ke-2 | 27/08/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pembentangan Latih Amal 1
: Pembentangan Latih Amal 1
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Penulisan Minit Mesyuarat
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Latih Amal 2 : Penulisan Minit Mesyuarat
: Latih Amal 2 : Penulisan Minit Mesyuarat
Hari Ke-3 | 28/08/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pembentangan Latih Amal 2
: Pembentangan Latih Amal 2
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Penyediaan Laporan Maklum Balas Keputusan Mesyuarat
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pembentangan, Rumusan, Post-test dan Penilaian Kursus
: Pembentangan, Rumusan, Post-test dan Penilaian Kursus