Carian Kursus

[ KPB0001 ] Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) Jangka Panjang [ Siri 1/2023 ]

Sinopsis Kursus

Modul Jangka Panjang

Kursus 3PAB ialah kursus komprehensif khusus untuk pegawai awam yang terlibat dalam pengurusan projek awam. Kursus ini bertujuan untuk memberi pengiktirafan kepada peserta sebagai pengurus projek bertauliah yang berkemampuan menguruskan projek secara profesional.

Peserta akan mengikuti pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran serta melalui pelbagai bentuk penilaian secara menyeluruh sepanjang kursus dijalankan. Peserta yang berjaya menamatkan kursus ini dengan jayanya akan ditauliahkan dengan pensijilan pengurusan projek awam bersepadu (3PAB). 

Kursus ini dilaksanakan selama empat (4) minggu secara jangka panjang.

Di akhir kursus ini, para peserta akan dapat :

1. Mengaplikasikan kemahiran dalam  merancang, melaksana, memantau dan menilai projek awam sebagai pengurus projek.

2. Mengenal pasti kaedah terbaik dalam pengurusan projek berdasarkan garis panduan dan prosedur pengurusan projek sektor awam.

 

Objektif Kursus
  1. Meningkatkan kompetensi, daya inovasi dan kreativiti dalam merancang, melaksana, memantau dan menilai projek.
  2. Menyediakan platform untuk mengenal pasti dan mengaplikasi kaedah terbaik dalam pengurusan projek serta mampu menyelesaikan masalah.
  3. Membangunkan kumpulan kepakaran dalam bidang pengurusan projek.
  4. Mendapat pengiktirafan sebagai pengurus projek bertauliah dan berkemampuan menguruskan projek secara profesional.
  5. Menyediakan peluang perkongsian pelbagai bidang kepakaran dalam pengurusan projek melalui strategi kolaboratif.
Syarat Tambahan

1. Keutamaan pemilihan peserta untuk Modul Jangka Panjang 3PAB ialah pegawai awam yang sedang atau yang dikenalpasti terlibat dalam pengurusan projek awam. 

2. Peserta kursus harus memberikan komitment sepenuhnya sepanjang tempoh kursus. Peserta Kursus dinasihatkan agar mendapatkan persetujuan Ketua Jabatan untuk hadir berkursus dari 3 hingga 31 Julai 2023.

Modul/Topik
Hari Pertama | 03/07/2023 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Sesi Ice breaking dan group dynamic
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kerangka Pembangunan Bersepadu di Malaysia
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pengenalan kepada Pengurusan Projek
Hari Ke-2 | 04/07/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Governan dalam Projek
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pembiayaan Projek Awam Secara Public- Private Partnership (PPP)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Aplikasi Creativity Index (CI) dalam Perancangan Projek Awam
Hari Ke-3 | 05/07/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalpastian Projek Menggunakan Logical Framework Approach (LFA)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Simulasi Logical Framework Approach (LFA)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Simulasi Logical Framework Matrix (LFM)
Hari Ke-4 | 06/07/2023 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Kajian Kemungkinan: Analisis Tapak, Teknikal dan Rekabentuk
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kajian Kemungkinan: Analisis Alam Sekitar
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Kajian Kemungkinan: Analisis Kewangan
Hari Ke-5 | 07/07/2023 | Jumaat
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengurusan Tanah untuk Projek Pembangunan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengurusan Tanah untuk Projek Pembangunan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Kaedah Penyediaan Projek Brief
Hari Ke-6 | 10/07/2023 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengurusan Dokumen Tender
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengurusan Kontrak Kerja
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pengurusan Kontrak Bekalan Dan Perkhidmatan
Hari Ke-7 | 11/07/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penjadualan Projek
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Simulasi Penjadualan Projek
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pemilihan Kontraktor Menggunakan Multi Criteria Decision Making (MCDM)
Hari Ke-8 | 12/07/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengurusan Nilai
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kebenaran Merancang
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Kawal Selia Projek
Hari Ke-9 | 13/07/2023 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengurusan Risiko Projek
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Simulasi Pengurusan Risiko Projek
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pengenalan Kepada Perkhidmatan Perunding
Hari Ke-10 | 14/07/2023 | Jumaat
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penjadualan Dan Pemantauan Projek Menggunakan Microsoft Project
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Penjadualan Dan Pemantauan Projek Menggunakan Microsoft Project
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Penjadualan Dan Pemantauan Projek Menggunakan Microsoft Project
Hari Ke-11 | 17/07/2023 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Nilai, Etika dan Integriti dalam Pengurusan Projek
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Keperluan Peraturan Industri Pembinaan Malaysia
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pemantauan Projek Dari Perspektif ICU
Hari Ke-12 | 18/07/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pemantauan Projek dan Kawalan Projek daripada Perspektif JKR
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Permohonan dan Pemantauan Projek Menggunakan MyProject
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Penilaian Projek Berasaskan Outcome
Hari Ke-13 | 20/07/2023 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penilaian Projek Berasaskan Outcome
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengurusan Projek daripada Perspektif Ketua Audit Negara
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Lawatan Projek
Hari Ke-14 | 21/07/2023 | Jumaat
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Perbincangan Kumpulan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pembentangan Kumpulan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Persediaan Peperiksaan
Hari Ke-15 | 24/07/2023 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Peperiksaan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Peperiksaan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Penilaian dan Rumusan Kursus
Hari Ke-16 | 25/07/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penempatan Projek
Hari Ke-17 | 26/07/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penempatan Projek
Hari Ke-18 | 27/07/2023 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penempatan Projek
Hari Ke-19 | 28/07/2023 | Jumaat
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penempatan Projek
Hari Ke-20 | 31/07/2023 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penempatan Projek