Carian Kursus

[ SZA0002 ] Kursus Etika Kerja : Gamifikasi [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini dilaksanakan selama dua hari dengan menggunakan kaedah gamifikasi dalam menyampaikan input pembelajaran. Etika kerja yang baik seperti mana yang telah ditetapkan oleh Kerajaan akan disampaikan kepada para peserta. Ianya merangkumi aspek emosi, intelektual, kreativiti, motivasi, dan integriti dimana aspek-aspek ini memberikan impak kepada individu dan warga perkhidmatan awam.

Objektif Kursus
  1. Mengenal pasti kepentingan pembudayaan etos dalam perkhidmatan awam
  2. Menyenaraikan kepentingan etika kerja profesional ketika melaksanakan tugas sebagai penjawat awam; dan
  3. Mengaplikasi lapan nilai etos sebagai etika kerja profesional dalam perkhidmatan awam.
Modul/Topik
Hari Pertama | 07/02/2022 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Taklimat kursus & Ice Breaking
: Taklimat kursus & Ice Breaking
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: LDK 1 : Budaya Kesegeraan & Aduan Sebagai Hadiah
: LDK 1 : Budaya Kesegeraan & Aduan Sebagai Hadiah
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: LDK 2 : Mengutamakan Pelanggan & Berintegriti
: LDK 2 : Mengutamakan Pelanggan & Berintegriti
Hari Ke-2 | 08/02/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: LDK 3 : Menimba Ilmu dan Meningkatkan Kemahiran
: LDK 3 : Menimba Ilmu dan Meningkatkan Kemahiran
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: LDK 4 : Kreativiti & Inovasi
: LDK 4 : Kreativiti & Inovasi
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: LDK 5 : Musyawarah & Penglibatan, Bekerjasama & Sepakat, Refleksi Kursus
: LDK 5 : Musyawarah & Penglibatan, Bekerjasama & Sepakat, Refleksi Kursus