Carian Kursus

[ WZA0037 ] RBTCS: Microsoft Excel 2016 Step by Step (Intro, Intermediate & Advanced) [ Siri 2/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini memberi pendedahan dan kemahiran kepada penggunaan perisian Microsoft Excel sebagai satu tools dalam membuat analisis data. Sesi ceramah dan hands-on akan dijalankan secara bersemuka sepenuhnya. Peserta yang memohon kursus ini perlu memiliki pengetahuan dan kemahiran asas kepada penggunaan perisian Microsoft Excel versi 2013 dan ke atas.

Objektif Kursus
 1. Memahami konsep asas spreadsheet
  Understand basic spreadsheet concepts
 2. Mewujudkan asas formula
  Create basic formulas
 3. Memformat dan menggunakan banyak worksheet
  Format & Use multiple worksheets
 4. Mewujudkan bar, lines, chars, drawings & picture object
  Create bar, lines and pie charts, drawings & picture objects
 5. Mencetak worksheets & graf
  Print worksheets and graphs
Syarat Tambahan

Terbuka Penjawat Awam Persekutan & Negeri

PERINGATAN: Kursus ini akan dijalankan secara bersemuka sepenuhnya. Tempat adalah terhad kepada 25 orang sahaja. Pemilihan akan dibuat berdasarkan kepada justifikasi berkaitan dengan tugas semasa. Peserta yang berjaya akan dimaklumkan melalui emel sekurang-kurangnya dua minggu sebelum kursus bermula.

Modul/Topik
Hari Pertama | 15/10/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Module 1: Excel Environment
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Module 2: Excel Basic Formula
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Module 3: Using Advance Formula Part 1
Hari Ke-2 | 16/10/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Module 4 : Using Advance Formula Part 2
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Module 5: Using Advance Formula Part 3
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Module 6 : Excel Charts
Hari Ke-3 | 17/10/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Module 7: Develpoing Data Model for Dashboards
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Module 8: Dashboards Concepts
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Module 9: Pivot Table Driven Dashboards