Carian Kursus

[ BZA0007 ] Kursus Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan [ Siri 2/2022 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini khusus untuk penjawat awam yang menerangkan mengenai Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan yang sistematik dan betul berdasarkan kepada Pekeliling Perbendaharaan Semasa yang berkuatkuasa.Semua Penjawat Awam yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pengurusan stor adalah digalakkan untuk menyertai kursus ini.  

Objektif Kursus
  1. Menerangkan aspek-aspek penting dalam pengurusan stor selaras dengan PP - Tatacara Pengurusan Stor dan peraturan-peraturan yangn berkuatkuasa.
  2. Mengenal pasti punca-punca berlakunya ketidakakuran dalam pengurusan stor.
  3. Menerangkan amalan-amalan pengurusan stor yang terbaik berdasarkan Tatacara Pengurusan SWtor yang termaktub dalam Pekeliling Perbendaharaan.
Modul/Topik
Hari Pertama | 07/06/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan Pengurusan Stor Kerajaan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kategori.Objektif,Fungsi Pengurusan Kawalan dan Penerimaan Stok
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Merekod Stok dan Penyimpanan Stok
Hari Ke-2 | 08/06/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengeluaran Stok/Pemeriksaan/Keselamatan dan Kebersihan & Pindaan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Latih Amal Kumpulan Penentuan Stok
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Latih Amal Pengeluaran Stok
Hari Ke-3 | 09/06/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pelupusan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kehilangan dan Hapus Kira
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Latih Amal
Hari Ke-4 | 10/06/2022 | Jumaat
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Latih Amal
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Latih Amal