Carian Kursus

[ WZA0061 ] Kursus Saya Yang Menjalankan Amanah [ Siri 3/2023 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini baru diperkenalkan untuk membentuk jati diri sebenar seseorang penjawat awam Malaysia yang cemerlang.

Objektif Kursus
  1. Pada akhir kursus, peserta akan dapat menjelaskan makna jati diri sebenar seseorang penjawat awam Malaysia yang cemerlang dengan tepat.
Syarat Tambahan

Nota: 1. Kursus ini akan berakhir pada jam 1630 hrs pada 06.09.2023.  Sila ambil perhatian.

          2. SUK akan mewujudkan satu Gerup WhatsApp Kursus sehari sebelum berkursus.  Sila kemaskini maklumat HRMIS tuan/puan terlebih dahulu dengan nombor telefon bimbit yang betul sebelum membuat permohonan.

Modul/Topik
Hari Pertama | 05/09/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Integriti.
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Etika Perkhidmatan Awam.
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: "Saya Yang Menjalankan Amanah".
Hari Ke-2 | 06/09/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan Tatatertib & Tatakelakuan.
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Larangan.
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Hukuman Tatatertib, Rayuan Tatatertib dan Kesan Tindakan Tatatertib Terhadap Perkhidmatan Seseorang Penjawat Awam.