Carian Kursus

[ KCA0044 ] Kursus Pembangunan Pelan Strategik Pendigitalan (PSP) [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus Pembangunan Pelan Strategik Pendigitalan ini adalah untuk memberi pendedahan kepada penjawat awam mengenai langkah-langkah membangunkan pelan strategik pendigitalan agensi berdasarkan Garis Panduan Penyediaan Perancangan Pelan Strategik Pendigitalan Sektor Awam (PerSPSA) yang dibangunkan oleh Jabatan Digital Negara.

Objektif Kursus
  1. Menerangkan lima fasa dalam pembangunan Pelan Strategik PSP mengikut Garis Panduan Penyediaan Perancangan Pelan Strategik Pendigitalan Sektor Awam (PerSPSA) dengan betul iaitu Fasa Mobilisasi, Fasa Analisis, Fasa Strategi, Fasa Formulasi dan Fasa Dokumentasi.
Modul/Topik
Hari Pertama | 23/04/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Topik 1: Fasa Mobilisasi • Merancang Dokumen Permulaan Projek
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Topik 2: Fasa Analisis • Laporan Analisis Jurang Analisis ICT - Analisis Bisnes
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Latihan Fasa Analisis
Hari Ke-2 | 24/04/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Topik 3: Fasa Strategi
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Fasa Strategi (Sambungan)
: Topik 4 : Enterprise Architecture dalam perancangan strategik
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Latihan Fasa Strategi
Hari Ke-3 | 25/04/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Topik 5 : Fasa Formulasi • Pelan Tindakan dan Anggaran Kos
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Latihan Fasa Formulasi
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Topik 6: Fasa Dokumentasi • Dokumen Pembangunan PSP