Carian Kursus

[ KAA0009 ] Bengkel Audit Dalam Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

Bengkel Audit Dalam Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) ini diadakan bagi memberi pendedahan kepada pegawai-pegawai yang telah dilantik sebagai juru audit tentang peranan mereka sebagai auditor yang akan melaksanakan pengauditan dalaman EKSA peringkat INTAN. Sebagai nilai tambah, para peserta juga akan mendapat pendedahan kepada sesi amal untuk memahami garis panduan pengauditan EKSA yang betul. 

Bengkel Audit Dalam EKSA ini terbuka kepada warga INTAN sahaja.

Objektif Kursus
  1. Memberi pendedahan kepada pegawai-pegawai yang telah dilantik sebagai juru audit tentang peranan mereka sebagai auditor yang akan melaksanakan pengauditan dalaman EKSA peringkat INTAN.
  2. Di akhir kursus ini, para peserta akan mendapat pendedahan kepada sesi amal untuk memahami garis panduan pengauditan EKSA yang betul. 
Modul/Topik
Hari Pertama | 24/11/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan kepada Pematuhan Amalan EKSA
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Tips Pelaksanaan Audit EKSA
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Penyediaan Laporan Audit EKSA
Hari Ke-2 | 25/11/2022 | Jumaat
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Dinamika Kumpulan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kaedah Pembentangan Dapatan Audit