Carian Kursus

[ KFA0026 ] Kursus ePerolehan [ Siri 1/2023 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini bertujuan untuk menerangkan proses dan kaedah pengendalian sistem ePerolehan yang digunapakai dalam pengurusan perolehan kerajaan. Peserta turut berpeluang untuk mengaplikasikan kaedah penggunaan sistem ePerolehan secara sistematik semasa sesi latihan dijalankan melalui panduan yang disampaikan oleh penceramah.

 

Objektif Kursus
  1. Mengenal pasti maklumat-maklumat penting mengenai dasar, peraturan dan prosedur perolehan Kerajaan secara digital yang sedang berkuat kuasa
  2. Membuat perbandingan mengenai aplikasi dasar, peraturan dan prosedur yang berkuat kuasa dalam konteks mengurus perolehan Kerajaan secara digital dan telus melalui Sistem ePerolehan
  3. Menerangkan tatacara pengurusan perolehan Kerajaan secara digital melalui latihan secara hands-on dalam mengendalikan Sistem ePerolehan
Syarat Tambahan

Pemohon ialah pegawai yang menguruskan perolehan.

Modul/Topik
Hari Pertama | 14/03/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Modul Perancangan Perolehan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Modul Pembelian Terus
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Modul Sebut Harga / Tender
Hari Ke-2 | 15/03/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Modul Sebut Harga / Tender (Sambungan)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Modul Sebut Harga / Tender (Sambungan)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Modul Sebut Harga / Tender (Sambungan)
Hari Ke-3 | 16/03/2023 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Modul Pengurusan Kontrak
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Modul Pengurusan Kontrak (Sambungan)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Modul Pemenuhan