Carian Kursus

[ KXA0015 ] INTAN Virtual Facilitation [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini diwujudkan adalah bertepatan dengan situasi semasa untuk memperkasakan perkhidmatan atas talian terutamanya pelaksanaan program latihan dan mesyuarat. Kursus ini sangat relevan untuk pembangunan kompetensi Jurulatih Sektor Awam dalam mengendalikan program latihan secara atas talian.

Objektif Kursus
  1. Mereka bentuk sesi pengajaran secara maya dengan menggunakan Virtual Session Design Canvas (VSDC).
  2. Mengaplikasikan komponen dan fungsi aplikasi Zoom di dalam sesi pengajaran secara maya.
  3. Mengenal pasti dan menggunakan Alat Bantuan Mengajar (ABM) yang sesuai dalam melaksanakan sesi pengajaran secara maya.
Syarat Tambahan

Kursus ini hanya terbuka kepada Penjawat Awam.

Modul/Topik
Hari Pertama | 11/06/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Introduction of Virtual Facilitation
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Delivering Engaging Virtual Class - Technical Mentoring in Using Zoom
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Magic in Online Learning
Hari Ke-2 | 12/06/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Designing Engaging Virtual Class
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Designing Engaging Virtual Class
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Makmal Persediaan Virtual Presentation
Hari Ke-3 | 13/06/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Virtual Presentation
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Virtual Presentation