Carian Kursus

[ WZA0012 ] Kursus Audit Dalam Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) [ Siri 3/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini akan menerangkan kaedah pengauditan amalan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) selaras dengan Garis Panduan yang ditetapkan oleh MAMPU.

Objektif Kursus
  1. Menerangkan elemen-elemen penting berkaitan audit dalaman pelaksanaan amalan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) dengan tepat berdasarkan Garis Panduan Pelaksanaan EKSA MAMPU;
  2. Mengaplikasikan kaedah pelaksanaan audit dalaman dengan sistematik dan
  3. Menyediakan Laporan Audit yang komprehensif berdasarkan aspek penilaian kriteria audit MAMPU.
Syarat Tambahan

Kursus ini dilaksanakan untuk memberikan pendedahan kepada penjawat awam berkaitan dengan garis panduan, strategi, pendekatan dan langkah-langkah melaksanakan amalan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) di jabatan kerajaan

Peserta hendaklah telah menghadiri Kursus Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA): Prinsip, Prosedur & Amalan.

Modul/Topik
Hari Pertama | 01/10/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan kepada Audit Dalam EKSA
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kriteria Penilaian Audit Dalam EKSA
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Refleksi & Kaedah Pelaporan Audit
Hari Ke-2 | 02/10/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Latih Amal Audit Dalam EKSA & Perbincangan Kumpulan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Perbincangan Kumpulan & Persediaan Persembahan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Persembahan Latih Amal, Refelksi, Penilaian & Penutupan