Carian Kursus

[ WZA0056 ] Penyeliaan Berkesan (Asas) [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

Kursus Penyeliaan Berkesan dibangunkan bagi melatih penjawat awam untuk mempunyai kemahiran-kemahiran asas untuk memimpin dan menyelia secara berkesan

Objektif Kursus
  1. Menjelaskan konsep kepimpinan dan prinsip-prinsip organisasi dengan betul;
  2. Mengenal pasti dengan betul teknik motivasi dan kaunseling sebagai penyelia di organisasi
  3. Mengenal pasti kaedah-kaedah yang tepat dan betul untuk menyelesaikan masalah yang lazim dihadapi oleh penyelia di tempat kerja.
Modul/Topik Muat Turun
Hari Pertama | 23/05/2022 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: KEPIMPINAN
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: PERBINCANGAN KUMPULAN
Hari Ke-2 | 24/05/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: PENGURUSAN PENYELIAAN DALAM ORGANISASI
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: KOMUNIKASI
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: KAJIAN KES/ PEMBENTANGAN
Hari Ke-3 | 25/05/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: PENGURUSAN PERUBAHAN
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: MOTIVASI
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: KAJIAN KES/ PEMBENTANGAN
Hari Ke-4 | 26/05/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: KAJIAN KES/ PEMBENTANGAN
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: RUMUSAN/ ULASAN