Carian Kursus

[ KFA0008 ] Kursus Pengurusan Perolehan Kerajaan [ Siri 2/2023 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini bertujuan untuk mewujudkan kesedaran terhadap kepentingan perolehan Kerajaan dan tanggungjawab penjawat awam untuk menjaga kepentingan Kerajaan. Kursus ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemahiran penjawat awam dalam menguruskan perolehan secara sistematik berpandukan peraturan-peraturan semasa yang ditetapkan.

Objektif Kursus
  1. Meningkatkan kefahaman dan kesedaran peserta dalam bidang perolehan yang merupakan bidang penting dan memerlukan penekanan dalam aspek pengurusan perolehan Kerajaan dengan nilai faedah terbaik
  2. Meningkatkan kemahiran peserta dalam mengurus perolehan Kerajaan secara sistematik berpandukan peraturan-peraturan terkini yang telah ditetapkan
Syarat Tambahan

Terbuka kepada pegawai perolehan gred 19-44.

Modul/Topik
Hari Pertama | 14/08/2023 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Punca Kuasa, Prinsip,Dasar dan Kaedah Perolehan Kerajaan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Integriti dalam Perolehan Kerajaan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Penyediaan Spesifikasi
Hari Ke-2 | 15/08/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Kaedah Pengurusan Sebut Harga dan Tender
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kaedah Penilaian Teknikal & Kewangan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Kajian Kes: Pengurusan Sebut Harga & Tender
Hari Ke-3 | 16/08/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengurusan dan Pentadbiran Kontrak (Bekalan dan Perkhidmatan)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kaedah Perolehan Kerja
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pengurusan dan Pentadbiran Kontrak Kerja
Hari Ke-4 | 17/08/2023 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Isu dan Masalah Dalam Perolehan Kerajaan