Carian Kursus

[ KNA0021 ] Kursus Talent Management [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

Memberi pendedahan mengenai Pengurusan Bakat dan Pelan Penggantian yang telah dipraktikan di dalam industri dan pengkhususan akan dilaksanakan dalam perkhidmatan.

Objektif Kursus
  1. Memberi pendedahan mengenai Pengurusan Bakat dalam Perkhidmatan Awam.
  2. Memahami kepentingan amalan Pelan Pengantian dalam sesebuah organisasi.
Syarat Tambahan

Keutamaan akan diberikan kepada peserta yang berperanan sebagai Pengurus Sumber Manusia atau menguruskan Urusan Latihan di Jabatan/Agensi.

Modul/Topik
Hari Pertama | 17/10/2022 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Taklimat Kursus
: Sesi Taaruf, Pengenalan kepada Pengurusan Sumber Manusia dalam perkhidmatan awam Malaysia.
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengenalan kepada Pelan Penggantian dan kepentingan dalam organisasi.
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pelan Pengantian: Strategi Pembangunan dan Pelaksanaan.
Hari Ke-2 | 18/10/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Ulangkaji hari pertama, Pengenalan kepada Pengurusan Bakat.
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pelan Strategi Pengurusan Bakat.
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Langkah-Langkah Pengurusan Bakat.