Carian Kursus

[ WZA0023 ] Pengurusan Perolehan Kerajaan [ Siri 1/2023 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini terbuka kepada semua penjawat awam Gred 19 sehingga Gred 48 yang ingin meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran dalam pengurusan perolehan kerajaan.

Objektif Kursus
  1. Meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran dalam pengurusan perolehan kerajaan;
  2. Membantu mengurangkan dan mengatasi masalah perolehan kerajaan; dan
  3. Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan tentang prosedur perolehan kerajaan yang terkini.
Brosur/Dokumen
Modul/Topik Muat Turun
Hari Pertama | 22/05/2023 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan kepada Perolehan Kerajaan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Punca Kuasa, Prinsip, Dasar dan Kaedah Perolehan Kerajaan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Integriti Dalam Pengurusan Perolehan
Hari Ke-2 | 23/05/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Kaedah Perolehan Kerajaan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kaedah Pengurusan Sebut Harga dan Tender
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Penyediaan Spesifikasi
Hari Ke-3 | 24/05/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Kaedah Penilaian Teknikal dan Kewangan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kaedah Perolehan Kerja
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Kajian Kes
Hari Ke-4 | 25/05/2023 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengurusan dan Pentadbiran Kontrak (Bekalan dan Perkhidmatan)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Isu Dan Masalah Dalam Perolehan