Carian Kursus

[ WZA0023 ] Pengurusan Perolehan Kerajaan [ Siri 1/2023 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini terbuka kepada semua penjawat awam Gred 19 sehingga Gred 52 yang ingin meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran dalam pengurusan perolehan kerajaan.

Objektif Kursus
  1. Meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran dalam pengurusan perolehan kerajaan;
  2. Membantu mengurangkan dan mengatasi masalah perolehan kerajaan; dan
  3. Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan tentang prosedur perolehan kerajaan yang terkini.
Modul/Topik
Hari Pertama | 04/07/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan kepada Pengurusan Perolehan Kerajaan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Punca Kuasa, Prinsip, Dasar dan Kaedah Perolehan Kerajaan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Kaedah Perolehan Kerajaan
Hari Ke-2 | 05/07/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penyediaan Spesifikasi
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kaedah Penilaian Teknikal dan Kewangan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Kaedah Perolehan Kerja
Hari Ke-3 | 06/07/2023 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Isu dan Masalah Dalam Perolehan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Integriti Dalam Pengurusan Perolehan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pengurusan dan Pentadbiran Kontrak